Professional reintegration in social cooperatives Cover Image

Reintegracja zawodowa w spółdzielniach socjalnych
Professional reintegration in social cooperatives

Author(s): Michał Jerzy Sobczak
Subject(s): Applied Sociology, Social development, Social differentiation, Economic development
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: professional reintegration; social cooperatives
Summary/Abstract: Spółdzielnie socjalne to jeden z rodzajów podmiotów gospodarki społecznej, który został wprowadzony do polskiego porządku prawnego w 2004 r. w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Organizacje te zalicza się do narzędzi aktywnej polityki rynku pracy, gdyż poprzez zatrudnienie osób zagrożonych ekskluzją społeczną dążą do ich reintegracji społeczno-zawodowej. Ma to na celu poprawienie zatrudnialności spółdzielców na otwartym rynku pracy w dalszych etapach ich karier zawodowych. Spółdzielnia socjalna to przedsiębiorstwo, które może działać w różnych branżach i konkurować z innymi podmiotami rynkowymi. Nie może jednak dobrowolnie dobierać pracowników, gdyż w większości muszą to być osoby z różnych powodów zagrożone wykluczeniem społecznym. Prezentowana monografia została napisana na podstawie badań weryfikujących skuteczność spółdzielni socjalnych w wypełnianiu ich głównego celu ustawowego, jakim jest reintegracja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest to interesujące studium stanu rozwoju spółdzielczości socjalnej w Polsce po dziesięciu latach od zaistnienia tej formy działalności w gospodarce.

  • E-ISBN-13: 978-83-8088-647-6
  • Print-ISBN-13: 978-83-8088-646-9
  • Page Count: 266
  • Publication Year: 2016
  • Language: Polish