Unexpected Guests: Future of Turkish Society from Syrian refugees' perspectives Cover Image
 • Offer for Individuals Only 10.00 €

Beklenmeyen Misafirler: Suriyeli Sığınmacılar Penceresinden Türkiye Toplumunun Geleceği
Unexpected Guests: Future of Turkish Society from Syrian refugees' perspectives

Contributor(s): Bilhan Kartal (Editor), Ural Manco (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Social Sciences, Economy, Geography, Regional studies
Published by: Transnational Press London
Keywords: Syrians; Suriyeliler; Turkey; Turkiye; goc; migration; refugees; integration;
Summary/Abstract: This is an edited book compiling chapters from researchers of different backgrounds and disciplines to offer a comprehensive understanding of the current state of affairs regarding Syrian refugees in Turkey.

 • Print-ISBN-13: 978-1-910781-53-1
 • Page Count: 336
 • Publication Year: 2018
 • Language: Turkish
TÜRKİYE’YE YÖNELİK SURİYELİ GÖÇÜNÜN ÇOK YÖNLÜ DOĞASINA GİRİŞ

TÜRKİYE’YE YÖNELİK SURİYELİ GÖÇÜNÜN ÇOK YÖNLÜ DOĞASINA GİRİŞ
(Introduction to the multifaceted nature of Syrian migration to Turkey)

 • Price: 4.50 €
TÜRKİYE’NİN GÖÇ YÖNETİMİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ

TÜRKİYE’NİN GÖÇ YÖNETİMİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ
(Past and present of Turkey's migration management)

 • Price: 4.50 €
YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU’NDA YER ALAN KORUMA TÜRLERİ: MEVZUAT VE KAVRAMLAR

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU’NDA YER ALAN KORUMA TÜRLERİ: MEVZUAT VE KAVRAMLAR
(Protection Types in the Foreigners and International Protection Law; Law and Concepts)

 • Price: 4.50 €
SURİYELİLER VE “DİĞERLERİ”: TÜRKİYE’YE SIĞINANLARIN KARŞILAŞTIRMALI HUKUKİ VE SOSYAL KONUMLARI

SURİYELİLER VE “DİĞERLERİ”: TÜRKİYE’YE SIĞINANLARIN KARŞILAŞTIRMALI HUKUKİ VE SOSYAL KONUMLARI
(Comparative Legal and Social Statuses of Syrians and the others in Turkey)

 • Price: 4.50 €
SURİYELİLERİN DEMOGRAFİK YAPISI

SURİYELİLERİN DEMOGRAFİK YAPISI
(Demographic Structure of Syrians)

 • Price: 4.50 €
SIĞINMACI STATÜSÜNÜN DÖNÜŞÜMÜ VE ENTEGRASYON

SIĞINMACI STATÜSÜNÜN DÖNÜŞÜMÜ VE ENTEGRASYON
(Change of refuge status and integration)

 • Price: 4.50 €
YABANCILIK VE MARJİNALLİK BAĞLAMINDA SURİYELİ SIĞINMACILAR: ANTEP-KİLİS ÖRNEĞİ

YABANCILIK VE MARJİNALLİK BAĞLAMINDA SURİYELİ SIĞINMACILAR: ANTEP-KİLİS ÖRNEĞİ
(Syrian refugees in the context of being foreigner and marginal: the case of Antep and Kilis)

 • Price: 4.50 €
SURİYELİ SIĞINMACILARIN EMEK PİYASASINA KATILIMLARI

SURİYELİ SIĞINMACILARIN EMEK PİYASASINA KATILIMLARI
(Labour market participation of Syrian refugees)

 • Price: 4.50 €
SURİYELİ KADIN SIĞINMACILARIN PERSPEKTİFİNDEN ZORUNLU GÖÇ

SURİYELİ KADIN SIĞINMACILARIN PERSPEKTİFİNDEN ZORUNLU GÖÇ
(Migration from Syrian women's perspective)

 • Price: 4.50 €
SURİYELİ ÇOCUKLARIN EĞİTİM HAKKI VE EĞİTİME ERİŞİMİ

SURİYELİ ÇOCUKLARIN EĞİTİM HAKKI VE EĞİTİME ERİŞİMİ
(Syrian children's right to education and access to education)

 • Price: 4.50 €
BİR TÜRK ORYANTALİZMİ ÖRNEĞİ OLARAK TÜRK BASININDA SURİYELİ SIĞINMACILAR

BİR TÜRK ORYANTALİZMİ ÖRNEĞİ OLARAK TÜRK BASININDA SURİYELİ SIĞINMACILAR
(Syrians in Turkish media as an example of Turkish orientalism)

 • Price: 4.50 €
TÜRKİYE TOPLUMUNDA SURİYELİ SIĞINMACILARIN TOPLUMSAL KABULÜ VE DIŞLANMASI

TÜRKİYE TOPLUMUNDA SURİYELİ SIĞINMACILARIN TOPLUMSAL KABULÜ VE DIŞLANMASI
(Acceptance and Exclusion of Syrian refugees in Turkish society)

 • Price: 4.50 €
“KOMŞULUK HUKUKU” AÇISINDAN SURİYELİ GÖÇMENLER

“KOMŞULUK HUKUKU” AÇISINDAN SURİYELİ GÖÇMENLER
(Syrian immigrants from a perspective of being neighbours)

 • Price: 4.50 €
GÜÇLÜ BİR TOPLUMSAL DEĞİŞİM ETKENİ: TÜRKİYE’YE YÖNELİK SURİYELİ GÖÇÜ

GÜÇLÜ BİR TOPLUMSAL DEĞİŞİM ETKENİ: TÜRKİYE’YE YÖNELİK SURİYELİ GÖÇÜ
(Syrian migration to Turkey a Strong factor for social change)

 • Price: 4.50 €