Cultural and Social Diversity in Slovakia IV. Social Changes and Adaptation Cover Image

Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku IV. Spoločenská zmena a adaptácia
Cultural and Social Diversity in Slovakia IV. Social Changes and Adaptation

Author(s): Daniel Luther, Alexandra Bitušíková, Soňa Lutherová G., Katarína Koštialová, Miroslava Hlinčíková, Ivan Souček, Adam Wiesner, Monika Vrzgulová, Jolana Darulová
Contributor(s): Alexandra Bitušíková (Editor), Daniel Luther (Editor)
Subject(s): Anthropology, Social Sciences, Customs / Folklore, Sociology, Cultural Anthropology / Ethnology, Culture and social structure , Rural and urban sociology
Published by: Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
Keywords: social diversity; Slovakia
Summary/Abstract: The publication focuses on the processes of adaptation of individuals and groups of urban inhabitants in the period of social changes after 1989. It is the fourth one from the series Cultural and Social Diversity in Slovakia. The contributions in this publication illustrate the differentiated society and culture that emerged in the transforming society. The papers in English are shortened versions of the texts written in the Slovak language (see the attachements). Publikácia vznikla v rámci projektu VEGA 2/0099/11 Adaptácia obyvateľov mesta v procesoch spoločenských zmien, projektu VEGA 1/0738/13 Kultúrna a sociálna diverzita mesta v kontexte udržateľného rozvoja a projektu ÚEt SAV 27/2010 Reflexie holokaustu a židovská identita.

  • E-ISBN-13: 978-80-88997-52-8
  • Page Count: 148
  • Publication Year: 2013
  • Language: Slovak, English