Cultural and Social Diversity in Slovakia IV. Social Changes and Adaptation Cover Image

Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku IV. Spoločenská zmena a adaptácia
Cultural and Social Diversity in Slovakia IV. Social Changes and Adaptation

Contributor(s): Alexandra Bitušíková (Editor), Daniel Luther (Editor)
Subject(s): Gender Studies, Local History / Microhistory, Social history, Culture and social structure , Health and medicine and law, Rural and urban sociology, Sociology of Culture, Transformation Period (1990 - 2010), Present Times (2010 - today), History of Communism, History of the Holocaust, Migration Studies, Ethnic Minorities Studies, Sociology of Politics, Globalization
Published by: Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
Keywords: Cultural and social diversity; Slovakia; Social change; Postsocialism; Working life; Sustainable lifestyles; Vietnamese migrants; Indian Medicine in Slovakia; Holocaust in Slovakia;
Summary/Abstract: Publikácia, ktorú predkladáme verejnosti, je zameraná na procesy adaptácie jednotlivcov a skupín obyvateľov miest v období spoločenskej zmeny, ktorá nastala po roku 1989. Pád komunizmu v Československu bol navonok jednoduchým aktom formálneho vzdania sa moci, ktorým KSČ uznala svoju neschopnosť ďalej viesť túto krajinu. Zmeny, ktoré nasledovali, sa ale dotkli takmer každej stránky každodenného života. Vývoj v nestabilnej a rôznorodej politickej situácii sa premietal do spoločenských vzťahov, reštrukturalizácia vlastníctva mala pre niektorých pozitívne a pre iných negatívne dôsledky, zmeny na pracovnom trhu a v zamestnaneckých vzťahoch oslabili životné istoty a menili pracovné návyky, zdedené zo socializmu. Na Slovensko prišli zahraničné firmy a ich manažéri, globálne overené reklamné spôsoby, tovar z celého sveta, ktorý menil kultúru odievania, bývania, stravovania... Médiá prekročili hranice „socialistického tábora“ a prinášali nové idey, ideály, kultúrne vzory i spôsoby správania. „Svet“ k nám prenikol rôznymi cestami, žijú medzi nami imigranti, ale aj my sme slobodne prekročili hranice, spoznávali jeho mnohoraké podoby a kopírovali skúsenosti. Prestali sme byť izolovanou krajinou. Zakonzervované kultúrne modely rozbila „všemocná ruka trhu“, ktorý sa stal pre mnohých určujúcim kritériom hodnôt. Norma, ktorú naša spoločnosť stavia pred svojich členov, je norma schopnosti a ochoty hrať rolu konzumenta (Bauman 1999: 98). Komercionalizácia a globalizácia sú sprievodnými javmi týchto procesov.

 • E-ISBN-13: 978-80-88997-52-8
 • Page Count: 150
 • Publication Year: 2013
 • Language: Slovak, Czech
PREMENA MIKRO- A MAKROSVETOV V OBDOBÍ POSTSOCIALIZMU

PREMENA MIKRO- A MAKROSVETOV V OBDOBÍ POSTSOCIALIZMU
(TRANSFORMATION OF MICRO-AND MACRO-WORLDS AT THE TIME OF POSTSOCIALISM)

 • Price: 0.00 €
ZMENY V PRACOVNOM ŽIVOTE: PRÍBEH JEDNEJ FIRMY A JEJ ZAMESTNANCOV

ZMENY V PRACOVNOM ŽIVOTE: PRÍBEH JEDNEJ FIRMY A JEJ ZAMESTNANCOV
(CHANGES IN THE WORKING LIFE: THE STORY OF A COMPANY AND ITS EMPLOYEES)

 • Price: 0.00 €
CESTY K UDRŽATEĽNÉMU ŽIVOTNÉMU ŠTÝLU: PREMENA STRAVOVACÍCH PRAKTÍK

CESTY K UDRŽATEĽNÉMU ŽIVOTNÉMU ŠTÝLU: PREMENA STRAVOVACÍCH PRAKTÍK
(ON THE WAY TO SUSTAINABLE LIFESTYLES: CHANGES IN FOOD PRACTICES IN SLOVAKIA)

 • Price: 0.00 €
ADAPTÁCIA IMIGRANTOV Z VIETNAMU NA SPOLOČENSKÚ ZMENU

ADAPTÁCIA IMIGRANTOV Z VIETNAMU NA SPOLOČENSKÚ ZMENU
(ADAPTATION OF VIETNAMESE MIGRANTS TO SOCIAL CHANGES)

 • Price: 0.00 €
AKULTURÁČIA TRADIČNEJ INDICKEJ MEDICÍNY NA SLOVENSKU

AKULTURÁČIA TRADIČNEJ INDICKEJ MEDICÍNY NA SLOVENSKU
(ACCULTURATION OF TRADITIONAL INDIAN MEDICINE IN SLOVAKIA)

 • Price: 0.00 €
AKCEPTACE HNUTÍ LGBTIV SOUČASNÉM SPOLEČENSKOPOLITICKÉM KONTEXTU

AKCEPTACE HNUTÍ LGBTIV SOUČASNÉM SPOLEČENSKOPOLITICKÉM KONTEXTU
(ACCEPTATION OF LGBTI MOVEMENTS IN THE CURRENT SOCIO-POLITICAL CONTEXT)

 • Price: 0.00 €
HOLOKAUST NA SLOVENSKU: PERSPEKTÍVA DIVÁKOV. VYROVNANÍ S MINULOSŤOU?

HOLOKAUST NA SLOVENSKU: PERSPEKTÍVA DIVÁKOV. VYROVNANÍ S MINULOSŤOU?
(THE HOLOCAUST IN SLOVAKIA: PERSPECTIVE OF OBSERVERS. COPING WITH THE PAST?)

 • Price: 0.00 €
ADAPTÁCIA NÚTENE VYSŤAHOVANÝCH RODÍN V AKCII B: MINULOSŤ A PRÍTOMNOSŤ

ADAPTÁCIA NÚTENE VYSŤAHOVANÝCH RODÍN V AKCII B: MINULOSŤ A PRÍTOMNOSŤ
(ADAPTATION OF FAMILIES FORCIBLY DISPLACED UNDER THE ACTION B: THE PAST AND THE PRESENT)

 • Price: 0.00 €
ZHRNUTIE PROBLEMATIKY

ZHRNUTIE PROBLEMATIKY
(SUMMARY)

 • Price: 0.00 €
LITERATÚRA

LITERATÚRA
(BIBLIOGRAPHY)

 • Price: 0.00 €