Entrepreneurship as a value in education Cover Image
 • Offer for Individuals Only 7.00 €

Przedsiębiorczość jako wartość w edukacji
Entrepreneurship as a value in education

Contributor(s): Andrzej Murzynowski (Editor), Urszula Szuścik (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Education
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: value of education; education; entrepreneurship
Summary/Abstract: The purpose of the publication is to inter alia direct the reader’s attention to the value of education toward entrepreneurship in the broad understating of the educationalactivities of teachers and pupils and the indication of this innovative dimension of education in Poland after the systemic and political transformations of the 1980s.

 • E-ISBN-13: 978-83-8012-965-8
 • Print-ISBN-13: 978-83-8012-964-1
 • Page Count: 202
 • Publication Year: 2017
 • Language: Polish
Edukacja autorska jako przykład pozytywnej przedsiębiorczości nauczycieli szkół publicznych

Edukacja autorska jako przykład pozytywnej przedsiębiorczości nauczycieli szkół publicznych
(Authorial education as an example of positive entrepreneurship of the teachers of public schools)

 • Price: 4.50 €
Myśl ekonomiczna i społeczna a przedsiębiorczość

Myśl ekonomiczna i społeczna a przedsiębiorczość
(Economical and social thought vs. entrepreneurship)

 • Price: 4.50 €
Przedsiębiorczość w szkockim oświeceniu

Przedsiębiorczość w szkockim oświeceniu
(Entrepreneurship during the Scottish Enlightenment)

 • Price: 4.50 €
O istocie przedsiębiorczości z perspektywy austriackiej szkoły ekonomicznej

O istocie przedsiębiorczości z perspektywy austriackiej szkoły ekonomicznej
(On the essence of entrepreneurship from the perspective of the Austrian school of economy)

 • Price: 4.50 €
Wychowanie do przedsiębiorczości w systemie szkolnym i edukacji pozaszkolnej na ziemiach XIX‑wiecznej Polski porozbiorowej

Wychowanie do przedsiębiorczości w systemie szkolnym i edukacji pozaszkolnej na ziemiach XIX‑wiecznej Polski porozbiorowej
(Education toward entrepreneurship in the school system and in extra-school education in the lands of 19th-century post-partition Poland)

 • Price: 4.50 €
Idea przedsiębiorczości na tle przeobrażeń kultury mieszczańskiej

Idea przedsiębiorczości na tle przeobrażeń kultury mieszczańskiej
(The idea of entrepreneurship against the background of the transformations of burgher culture)

 • Price: 4.50 €
Brakujące element kształtowania przedsiębiorczości w przestrzeni edukacyjnej

Brakujące element kształtowania przedsiębiorczości w przestrzeni edukacyjnej
(The missing elements of the development of entrepreneurship in the educational sphere)

 • Price: 4.50 €
Kształtowanie przedsiębiorczej postawy ucznia szkoły średniej

Kształtowanie przedsiębiorczej postawy ucznia szkoły średniej
(The development of the entrepreneurship-oriented attitude of a secondary-school pupil)

 • Price: 4.50 €
Poglądy uczniów szkoły średniej na przedsiębiorczość, przedsiębiorców oraz małe przedsiębiorstwa – badanie w kontekście międzynarodowego nauczania przedsiębiorczości

Poglądy uczniów szkoły średniej na przedsiębiorczość, przedsiębiorców oraz małe przedsiębiorstwa – badanie w kontekście międzynarodowego nauczania przedsiębiorczości
(The opinions of the secondary-school pupils about entrepreneurship, entrepreneurs and small businesses – research in the context of the international instruction in the field of entrepreneurship)

 • Price: 4.50 €
Przedsiębiorczość w procesie uczenia się w koncepcji Guya Claxtona

Przedsiębiorczość w procesie uczenia się w koncepcji Guya Claxtona
(The financial education of children)

 • Price: 4.50 €
Edukacja finansowa dzieci

Edukacja finansowa dzieci
(Financial education of children)

 • Price: 4.50 €
Przedsiębiorczość – istota i sposoby kształtowania w procesie edukacji wczesnoszkolnej

Przedsiębiorczość – istota i sposoby kształtowania w procesie edukacji wczesnoszkolnej
(Entrepreneurship – the essence and the means of development in the process of early school education)

 • Price: 4.50 €
Różnorodność i innowacyjność form pomocy finansowej oraz organizacyjnej dla uczniów

Różnorodność i innowacyjność form pomocy finansowej oraz organizacyjnej dla uczniów
(The diversity and the innovativeness of the forms of financial and organizational assistance for pupils)

 • Price: 4.50 €
Plany emigracji zarobkowej a otwartość na nowe doświadczenia absolwentów kończących studia wyższe

Plany emigracji zarobkowej a otwartość na nowe doświadczenia absolwentów kończących studia wyższe
(The plans of economic migration vs. openness toward new experiences of soon-tobe university graduates)

 • Price: 4.50 €