Sleeping with the Dragon. European Union's Policy towards China Cover Image

Sypiając ze smokiem. Polityka Unii Europejskiej wobec Chin
Sleeping with the Dragon. European Union's Policy towards China

Author(s): Tomasz Kamiński
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Economic policy, International relations/trade, Developing nations, EU-Accession / EU-DEvelopment, Geopolitics
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: China; European Union; Eu; international relations
Summary/Abstract: Stosunki europejsko-chińskie nigdy nie były tak bliskie, ale też nigdy nie były tak trudne. Potężniejące z każdym rokiem państwo kusi atrakcyjnymi możliwościami współpracy, stanowiąc jednak coraz większe zagrożenie dla interesów europejskich w świecie. „Chiński smok” jest asertywny, głośno wyraża swoje opinie, a co najgorsze ­ Unia Europejska utraciła nad nim swoją przewagę oraz możliwości skutecznego wpływania na jego zachowanie. Brakuje jej do tego instrumentów, politycznej siły, a przede wszystkim wizji. Dlaczego tak się stało? Jak przeformułować założenia polityki unijnej wobec Chin? Czy w tym trudnym związku z „chińskim smokiem” jesteśmy skazani na porażkę? Książka stanowi obszerną analizę polityki Unii Europejskiej wobec Chin zarówno w wymiarze politycznym, jak i gospodarczym. W ośmiu tematycznych szkicach zaprezentowano najważniejsze zagadnienia niezbędne do zrozumienia relacji europejsko-chińskich.

  • Page Count: 194
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish