PRIVILEGE OF THE INVIOLABILITY OF A DIPLOMATIC BAG IN THE LIGHT OF THE VIENNA CONVENTION FROM 1961 R.  Cover Image

PRZYWILEJ NIETYKALNOŚCI POCZTY DYPLOMATYCZNEJ W ŚWIETLE KONWENCJI WIEDEŃSKIEJ Z 1961 R.
PRIVILEGE OF THE INVIOLABILITY OF A DIPLOMATIC BAG IN THE LIGHT OF THE VIENNA CONVENTION FROM 1961 R.

Author(s): Tomasz Kamiński
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: przywilej; immunitet; poczta dyplomatyczna; nietykalnośc; Konwencja Wiedeńska
  • Issue Year: 1998
  • Issue No: 36
  • Page Range: 57-77
  • Page Count: 21
  • Language: Polish