Spatial differentiation of hotel prices in Poland Cover Image

Przestrzenne zróżnicowanie cen usług hotelowvch w Polsce
Spatial differentiation of hotel prices in Poland

Author(s): Tomasz Napierała
Subject(s): Economy, Business Economy / Management, Tourism
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: spatial differentiation; hotels; hotel industry; Poland
Summary/Abstract: Tomasz Napierała jest pracownikiem Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Uniwersytetu Łódzkiego. W swoich badaniach koncentruje się na problemach geografii turyzmu oraz ekonomiki turystyki. Interesuje się rozwojem regionów turystycznych oraz zarządzaniem przedsiębiorstw turystycznych, przede wszystkim obiektów noclegowych i biur podróży. Jego praca doktorska Przestrzenne zróżnicowanie cen usług hotelowych w Polsce została wyróżniona dyplomem Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk im. Eugeniusza Romera jako najlepsza praca doktorska z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej obroniona w roku 2011. „Badania nad determinantami przestrzennego zróżnicowania cen usług hotelowych w Polsce przeprowadzone zostały (za pomocą) zaawansowanej metodologii. Umiejętność doboru najodpowiedniejszych metod, a także swobodne posługiwanie się nimi świadczą o dojrzałości badawczej Autora. (…) praca autorstwa Tomasza Napierały pobudza do myślenia. A do myślenia pobudza przede wszystkim praca twórcza, innowacyjna, podejmująca wyzwania zarówno metodyczne, teoriopoznawcze, jak i aplikacyjne” (z recenzji prof. dr. hab. Grzegorza Gołembskiego).

  • Page Count: 132
  • Publication Year: 2013
  • Language: Polish