Mediterranean Low Pressure Zone as a Climate Factor in Poland Cover Image

Niże śródziemnomorskie jako czynnik klimatu Polski
Mediterranean Low Pressure Zone as a Climate Factor in Poland

Author(s): Jan Degirmendžić, Krzysztof Kożuchowski
Subject(s): Physical Geopgraphy, Human Geography, Regional Geography, Environmental Geography
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: Mediterranean Low Pressure Zone; Polish climate
Summary/Abstract: Publikacja zawiera wyniki badań klimatologicznych, mających na celu ocenę roli działalności niżów, wędrujących znad Morza Śródziemnego na północ wzdłuż tzw. szlaku Vb i przynoszących często gwałtowne opady, wezbrania rzek i powodzie w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce. Przedstawiono w niej ponad 50-letnią historię występowania niżów śródziemnomorskich. Wyróżniono najczęściej obserwowane szlaki ich wędrówki oraz określono wielkość opadów pochodzenia śródziemnomorskiego w Polsce. Zidentyfikowano także formy cyrkulacji atmosferycznej, sprzyjające aktywności niżów śródziemnomorskich. Książka jest pierwszym w literaturze polskiej monograficznym opracowaniem niżów śródziemnomorskich. Może być wykorzystana przez klimatologów i hydrologów, w tym także przez synoptyków w prognozowaniu ekstremalnych warunków hydrometeorologicznych w Polsce.

  • Page Count: 166
  • Publication Year: 2016
  • Language: Polish