Educational management – perspectives in Romania and worldwide Cover Image

Managementul educational - perspective în Romania şi în lume
Educational management – perspectives in Romania and worldwide

Contributor(s): Cristian Mihail Rus (Editor), Laura Maria Cârstea (Editor), Antonela Cristina Sofronia (Editor), Puiu Petrică Sofronia (Editor)
Subject(s): Social Sciences
Published by: Editura Lumen, Asociatia Lumen

  • E-ISBN-13: 978-973-166-476-7
  • Print-ISBN-13: 978-973-166-451-4
  • Page Count: 244
  • Publication Year: 2017
  • Language: Romanian
Şansa la o viaţă normală!

Şansa la o viaţă normală!
(A chance for a good life!)

Strategiile interactive – studiu de caz

Strategiile interactive – studiu de caz
(Interactive strategies – case study)

Roluri şi competenţe specifice managerului şcolar

Roluri şi competenţe specifice managerului şcolar
(Roles and competences specific for the educational manager)

Sisteme informale manageriale pentru instituţiile de învăţământ - canale de comunicare

Sisteme informale manageriale pentru instituţiile de învăţământ - canale de comunicare
(Informal managerial systems for teaching institutions – communication channels)

Rolul managerului în prevenirea şi combaterea actelor de corupţie în şcoală

Rolul managerului în prevenirea şi combaterea actelor de corupţie în şcoală
(The role of the manager in preventing and fighting acts of corruption in school)

Managementul unităţilor de învăţământ care şcolarizează elevi cu cerinţe educaţionale speciale

Managementul unităţilor de învăţământ care şcolarizează elevi cu cerinţe educaţionale speciale
(The management of school units that teach children with special educational needs)

Managementul resurselor umane în organizaţia educaţională

Managementul resurselor umane în organizaţia educaţională
(Human resources management in educational organization)

Management educaţional – perspective în România şi în lume

Management educaţional – perspective în România şi în lume
(Educational management – perspectives in Romania and worldwide)

Managementul educaţional, perspective în România şi în lume

Managementul educaţional, perspective în România şi în lume
(Educational management, perspectives in Romania and worldwide)

Management educaţional – elemente introductive

Management educaţional – elemente introductive
(Educational management – introductive elements)

Noi perspective în managementul educaţional- administrare sau inovare?

Noi perspective în managementul educaţional- administrare sau inovare?
(New perspectives in the educational management – administration or innovation?)

Managementul imaginii in institutiile de invatamant

Managementul imaginii in institutiile de invatamant
(Management of the image in educational institutions)

Managementul educaţional – perspectivă în România şi în lume

Managementul educaţional – perspectivă în România şi în lume
(Educational management – perspective in Romania and worldwide)

Învăţarea organizaţională

Învăţarea organizaţională
(Organizational learning)

Conducerea unei echipe

Conducerea unei echipe
(Team Leading)

Doar prin educatie se construiesc caractere

Doar prin educatie se construiesc caractere
(Only through education you build characters)

Parteneriatele şcolare - factori cheie în eficientizarea managementului educaţional

Parteneriatele şcolare - factori cheie în eficientizarea managementului educaţional
(School partnerships – key factors in making the educational management more efficient)

Gândirea critică şi creativitatea

Gândirea critică şi creativitatea
(Critical thinking and creativity)

Managementul educaţional - perspective în România şi în lume. Relaţia şcoală – familie - comunitate

Managementul educaţional - perspective în România şi în lume. Relaţia şcoală – familie - comunitate
(Educational management – perspectives in Romania and worldwide. The relationship between school-family-community)

Managementul educaţional - funcţii şi principii

Managementul educaţional - funcţii şi principii
(Educational management – functions and principles)

Managementul educaţional - aspecte specifice şcolilor minorităţilor naţionale

Managementul educaţional - aspecte specifice şcolilor minorităţilor naţionale
(Educational management – specific aspects for school of national minorities)

Program de educaţie antreprenorială în cadrul proiectului tematic: profesii si meserii

Program de educaţie antreprenorială în cadrul proiectului tematic: profesii si meserii
(Program of antreprenorial education within the thematic project: professions and crafts)

Management educaţional – perspective în România şi în lume

Management educaţional – perspective în România şi în lume
(Educational management – perspectives in Romania and worldwide)

Managementul conflictelor în instituţiile educaţionale

Managementul conflictelor în instituţiile educaţionale
(Conflict management in educational institutions)

Relaţia familie - şcoală şi importanţa ei în dezvoltarea omului de mâine

Relaţia familie - şcoală şi importanţa ei în dezvoltarea omului de mâine
(The relationship between family and school, and its importance in developing the man of tomorrow)

Managementul clasei de elevi: comunicarea profesori-elevi-părinţi

Managementul clasei de elevi: comunicarea profesori-elevi-părinţi
(The management of the class of students: communication between teachers, students and parents)

Dezvoltarea personalităţii prin joc

Dezvoltarea personalităţii prin joc
(Personality development through game)

Management educaţional – perspective în România şi în lume

Management educaţional – perspective în România şi în lume
(Educational management – perspectives in Romania and worldwide)

Managementul educaţional – perspective în România şi în lume către o şcoală nouă ...

Managementul educaţional – perspective în România şi în lume către o şcoală nouă ...
(Educational management – perspectives in Romania and worldwide, towards a new school)

Managementul educaţional ca management al instituţiei şcolare

Managementul educaţional ca management al instituţiei şcolare
(Educational management as a management of the school institution)

Aplicarea noului curriculum pentru educaţie timpurie – o provocare?

Aplicarea noului curriculum pentru educaţie timpurie – o provocare?
(Applying the new curricula for early education – a challenge?)

Management educaţional

Management educaţional
(Educational management)

Leadership sau management educaţional în sistemul de învăţământ românesc?

Leadership sau management educaţional în sistemul de învăţământ românesc?
(Leadership or educational management in Romanian educational system?)

Relaţia şcoală-familie –comunitate

Relaţia şcoală-familie –comunitate
(The relationship between school, family and the community)

Particularităţi ale imaginii de sine la adolescenţi din familii monoparentale - direcţii în managementul şcolar

Particularităţi ale imaginii de sine la adolescenţi din familii monoparentale - direcţii în managementul şcolar
(Particularities of the self-image in teenagers from monoparental families – directions in school management)

Schimbare şi conflict în organizaţia şcolară

Schimbare şi conflict în organizaţia şcolară
(Change and conflict in school organization)

Motivarea personalului - obiectiv prioritar al managementului resurselor umane

Motivarea personalului - obiectiv prioritar al managementului resurselor umane
(Motivating the staff – main objective of human resources management)

Managementul conflictelor

Managementul conflictelor
(Conflict management)