Islamic philosophy in Iran - XVII and XVIII centuries Cover Image
  • Regular Price 5.00 €

Islamska filozofija u Iranu - XVII i XVIII stoljeće
Islamic philosophy in Iran - XVII and XVIII centuries

Author(s): Henry Corbin
Contributor(s): Rešid Hafizović (Translator)
Subject(s): Philosophy, Theology and Religion, Early Modern Philosophy, Middle-East Philosophy
Published by: Naučnoistraživački institut »Ibn Sina«
Keywords: Islamic philosophy;
Summary/Abstract: Islamska filozofija u Iranu sedamnaestog i osamnaestog stoljeća predstavlja istinsko razdoblje duhovnoga punoljetstva iranskog islamskog fi lozofi rajućeg genija. To je ono vrijeme u povijesti muslimanskoga mislećeg genija koje je u sebi smirilo najbolja sazvučja i interpretativne gene najčistije forme duhovnoga islama, mislećeg genija čija nesvakidašnja umiješnost fi lozofi rajućeg oblikovanja svjetova je istodobno i u podjednakoj mjeri posvjedočena unutar fi lozofi rajuće muslimanske teologije, teološki produbljene i ozračene muslimanske fi lozofi je i hijeratički i gnostički oduhovljene, nadahnute i snagom osobnog i živog duhovnog iskustva “domišljene” muslimanske teozofije – ‘irfana.

  • Print-ISBN-10: 9958-9571-1-6
  • Page Count: 570
  • Publication Year: 2002
  • Language: Bosnian