Region specjalnej troski. Rosyjski Daleki Wschód w polityce Moskwy Cover Image

Region specjalnej troski. Rosyjski Daleki Wschód w polityce Moskwy
Region specjalnej troski. Rosyjski Daleki Wschód w polityce Moskwy

Author(s): Szymon Kardaś
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Economic policy, International relations/trade
Published by: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: Russian Far East;Russian political system;Russian economic system;Russian economy;
Summary/Abstract: O ile w latach dziewięćdziesiątych XX wieku rosyjski Daleki Wschód nie stanowił ważnego regionu w polityce wewnętrznej władz centralnych Rosji, o tyle po dojściu do władzy Władimira Putina został na poziomie deklaratywnym uznany za strategiczny. Moskwa nie potrafiła jednak dotąd wygenerować rzeczywistych impulsów rozwojowych w regionie. Z jednej strony wynika to z problemów systemowych występujących w całej Rosji – brak spójnej koncepcji rozwoju gospodarczego, nieefektywne zarządzanie; z drugiej strony z barier stricte lokalnych – problemy kadrowe, zdecentralizowany system energetyczny, ograniczone zaangażowanie inwestorów zagranicznych. Nie istnieje obecnie ryzyko marginalizacji regionu na podobieństwo lat dziewięćdziesiątych. Wydaje się jednak, że polityczna reintegracja regionu z federalnym centrum (ściślejsza instytucjonalna kontrola ze strony Moskwy) oraz status stabilnego zaplecza surowcowego państw azjatyckich to obecnie maksimum możliwości rozwojowych rosyjskiego Dalekiego Wschodu.

  • Print-ISBN-13: 978-83-65827-06-7
  • Page Count: 51
  • Publication Year: 2017
  • Language: Polish