The drifting of China’s reforms. Economic policy during Xi Jinping’s first term Cover Image

Dryf chińskich reform. Polityka gospodarcza pierwszej kadencji Xi Jinpinga
The drifting of China’s reforms. Economic policy during Xi Jinping’s first term

Author(s): Jakub Jakóbowski
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Governance, Economic policy
Published by: OSW Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: China;economic reforms;debt;Xi Jinping;economic growth;
Summary/Abstract: Wieloletni zastój istotnych reform gospodarczych, a także program stymulacji po kryzysie 2008 roku doprowadziły do ogromnego przyrostu długu i powstania wielu nierównowag w chińskiej gospodarce, m.in. na rynkach finansowych i w sektorze przemysłowym. Nowe pokolenie chińskich liderów pod przewodnictwem Xi Jinpinga pokazało silną ambicję przełamania status quo, prezentując w 2013 roku nową agendę reform. Za główne ognisko oporu wobec zmian uznano wyrosłe z sektora państwowego i biurokracji grupy interesu, korzystające z dużej roli państwa w chińskiej gospodarce. Prezydent Xi Jinping dokonał znacznej centralizacji decyzji w zakresie wprowadzania reform i tworzenia polityki gospodarczej, zwiększając rolę struktur Komunistycznej Partii Chin. Nowe narzędzia wdrażania reform ujawniły jednak szereg wad, przyczyniających się do faktycznej stagnacji w kluczowych obszarach. Jednocześnie spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego wywołało w obrębie ścisłego kierownictwa KPCh spór o kształt polityki gospodarczej i pożądane tempo reform.

  • Print-ISBN-13: 978-83-65827-00-5
  • Page Count: 56
  • Publication Year: 2017
  • Language: Polish