At crossroads. Current problems of Russia’s gas sector Cover Image

Na rozdrożu. Aktualne problemy rosyjskiego sektora gazowego
At crossroads. Current problems of Russia’s gas sector

Author(s): Szymon Kardaś
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Economic policy
Published by: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: Russian gas;Russian gas sector;energy;Gazprom;
Summary/Abstract: Rosyjski sektor gazowy znalazł się w trudnej sytuacji. Spiętrzenie wyzwań i problemów jest przede wszystkim konsekwencją jego upolitycznienia, nasilającej się rywalizacji między Gazpromem a tzw. niezależnymi producentami gazu, zmian na zagranicznych rynkach gazowych oraz wielokrotnie odkładanych reform. Wykorzystywanie Gazpromu w celach polityki wewnętrznej i zagranicznej, a także jako źródła dochodów rosyjskiej elity sprawiło, że kalkulacje ekonomiczne czy interes sektora jako całości były często przez państwo ignorowane. Konsekwencją tego są zarówno problemy sektora wydobywczego, jak i wyzwania na rynkach zewnętrznych. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie aktualnej kondycji rosyjskiego sektora gazowego i perspektyw jego rozwoju. W pracy zarysowano również w ograniczonym zakresie kontekst zmian, jakie zaszły w rosyjskim sektorze gazowym w latach 2000–2016.

  • Print-ISBN-13: 978-83-62936-98-4
  • Page Count: 71
  • Publication Year: 2017
  • Language: Polish