Russia’s best enemy. Russian policy towards the United States in Putin’s era Cover Image

Najlepszy nieprzyjaciel Rosji. Rosyjska polityka wobec USA w epoce Putina
Russia’s best enemy. Russian policy towards the United States in Putin’s era

Author(s): Marek Menkiszak
Subject(s): Politics / Political Sciences, International relations/trade
Published by: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: US-Russia relations;Russia and the West;Donald Trump;global competition;
Summary/Abstract: Stosunki rosyjsko-amerykańskie cechuje asymetria na niekorzyść Rosji, której oczekiwania względem USA pozostają ciągle niezaspokojone. Dynamikę rosyjskiej polityki wobec USA w ostatnich 16 latach charakteryzują cykliczne wahania. Powtarza się schemat: od normalizacji i pozytywnej dynamiki stosunków wzajemnych na początku kadencji kolejnych amerykańskich prezydentów, do eskalacji napięć i kryzysu w stosunkach pod koniec kadencji. Rosja jest za słaba, aby USA uznały ją za równorzędnego partnera lub przeciwnika, ale jest za silna, by chcieć i móc zostać nierównoprawnym, taktycznym sojusznikiem USA. Moskwa nie ma też nic pozytywnego do zaoferowania USA, poza pewnym ograniczeniem swojej szkodliwej dla interesów Waszyngtonu polityki. Prognozowanie stosunków rosyjsko-amerykańskich jest obecnie bardzo ryzykowne. Najbardziej prawdopodobne jest, iż pod rządami nowej administracji Donalda Trumpa może się powtórzyć dotychczasowy schemat rozwoju stosunków. Nie oznacza to jednak strategicznej porażki Rosji, która może wykorzystywać dalsze osłabienie USA i Zachodu.

  • Print-ISBN-13: 978-83-62936-99-1
  • Page Count: 55
  • Publication Year: 2017
  • Language: Polish