The End Of The Myth of a brot herly Belarus? Russian soft power in Belarus after 2014: the background and its manifestations Cover Image

Koniec mitu bratniej Białorusi. Uwarunkowania i przejawy rosyjskiego soft power na Białorusi po 2014 roku
The End Of The Myth of a brot herly Belarus? Russian soft power in Belarus after 2014: the background and its manifestations

Author(s): Kamil Kłysiński, Piotr Żochowski
Subject(s): Politics, International relations/trade
Published by: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: Russia;Belarus;Russian-Belarusian relations;Russian soft power;
Summary/Abstract: Narracja rosyjska w odniesieniu do Białorusi uległa zmianie w 2014 roku, kiedy w kontekście konfliktu na Ukrainie i eskalacji napięcia między Moskwą i Zachodem doszło w rosyjskich środowiskach eksperckich oraz elitach władzy do istotnej redefinicji postrzegania białoruskiego sojusznika. Dystansujący się od agresywnej polityki Moskwy wobec Kijowa Alaksandr Łukaszenka ostatecznie przestał być rozpatrywany jako jedyny i wystarczający gwarant utrzymania Białorusi w sferze rosyjskich wpływów. Tym samym w Rosji narastało przekonanie o niewystarczającym poziomie kontroli Moskwy nad Mińskiem, sprawowanej dotąd za pomocą instrumentów energetycznych (dostaw ropy i gazu), handlowych (preferencji na rosyjskim rynku zbytu) oraz militarnych (ścisłej współpracy armii obu państw). W związku z tym nastąpiła intensyfikacja, prowadzonych wcześniej na bardzo ograniczoną skalę, działań na rzecz stworzenia w sąsiedniej republice społeczno-kulturalnego soft power, promującego wartości „rosyjskiego świata”.

  • Print-ISBN-13: 978-83-62936-88-5
  • Page Count: 61
  • Publication Year: 2016
  • Language: Polish