Keystone of the system. Old and new oligarchs in Ukraine Cover Image

Fundament systemu. Starzy i nowi oligarchowie na Ukrainie
Keystone of the system. Old and new oligarchs in Ukraine

Author(s): Wojciech Konończuk
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Governance, Government/Political systems, Corruption - Transparency - Anti-Corruption
Published by: OSW Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: Ukraine;oligarchs;oligarchization;Ukrainian political system;Ukrainian politics;oligarchic system in Ukraine;
Summary/Abstract: Ponad dwa lata po rewolucji na Majdanie system oligarchiczny pozostaje kluczowym mechanizmem kształtującym życie polityczne i gospodarcze Ukrainy. W tym czasie doszło wprawdzie do osłabienia wpływów wcześniej najsilniejszych grup oligarchicznych, jednak żadna – poza tzw. Rodziną, czyli grupą skupioną wokół byłego prezydenta Janukowycza, nie została wyeliminowana. // Zdolność oligarchów do utrzymania wpływów wynika głównie ze słabości władz w Kijowie i zachowania silnych instrumentów umożliwiających obronę swoich pozycji, w tym kontroli nad mediami i niektórymi strategicznymi sektorami gospodarki. // Na konserwację systemu oligarchicznego wpłynęła przede wszystkim decyzja części postmajdanowych elit politycznych o wejściu w nieformalny sojusz z oligarchami. Jednocześnie obserwowany jest proces powstawania w otoczeniu najwyższych władz Ukrainy nowych grup polityczno-biznesowych, które również można nazwać oligarchicznymi. // Oligarchowie pozostają jedną z największych przeszkód w modernizacji Ukrainy. Podważenie ich wpływów będzie uzależnione od tego, czy obecne fasadowe instytucje uda się zastąpić instytucjami niezawisłymi i stabilnymi, co jest najważniejszym zadaniem reform.

  • Print-ISBN-13: 978-83-62936-82-3
  • Page Count: 40
  • Publication Year: 2016
  • Language: Polish