The twilight of the oil Eldorado. How the activity of Russian oil companies on the EU market has evolved Cover Image

Zmierzch naftowego Eldorado. Ewolucja aktywności rosyjskich firm naftowych na rynku UE
The twilight of the oil Eldorado. How the activity of Russian oil companies on the EU market has evolved

Author(s): Szymon Kardaś
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Economy, Supranational / Global Economy, Energy and Environmental Studies, Economic policy, International relations/trade
Published by: OSW Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: Russian oil companies;oil market;crude oil; petroleum products; the EU market; export;Russia;
Summary/Abstract: Unia Europejska stanowi tradycyjnie najważniejszy rynek zbytu dla rosyjskiego eksportu naftowego. W okresie 2011–2014 można było zaobserwować systematyczny spadek dostaw ropy surowej do UE, przy jednoczesnym wzroście eksportu produktów ropopochodnych. Trudno jest obecnie mówić o spójnej strategii naftowej Rosji wobec UE. Ostateczny kształt rosyjskiej aktywności jest bardziej wypadkową interesów biznesowych poszczególnych firm niż efektem działań koordynowanych przez państwo. // O ile w perspektywie krótkoterminowej (do 2020 roku) negatywny trend w eksporcie ropy surowej do UE może zostać zatrzymany (co potwierdzają dane za 2015 rok), o tyle długoterminowe perspektywy rosyjskiej pozycji na unijnym rynku są pesymistyczne. Rośnie bowiem znaczenie czynników dla Rosji negatywnych, takich jak: spadek konsumpcji ropy w UE, wzrost konkurencji wśród eksporterów na unijny rynek oraz pogorszenie klimatu do współpracy Rosja–UE w kontekście antyrosyjskich sankcji czy niejasne perspektywy rozwoju sektora wydobywczego w Rosji.

  • Print-ISBN-13: 978-83-62936-74-8
  • Page Count: 60
  • Publication Year: 2016
  • Language: Polish