The altar and the throne alliance. The Russian Orthodox Church vs. the government in Russia Cover Image

Sojusz ołtarza z tronem. Rosyjski Kościół Prawosławny a władza w Rosji
The altar and the throne alliance. The Russian Orthodox Church vs. the government in Russia

Author(s): Katarzyna Chawryło (Jarzyńska)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Government/Political systems, Politics and Identity
Published by: OSW Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: The Russian Orthodox Church;Moscow Patriarchate;Russia;Russian domestic politics;Russian foreign policy;
Summary/Abstract: Rosyjski Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego (RKP), największa wspólnota wyznaniowa w Rosji, odgrywa istotną rolę w procesie samoidentyfikacji kulturowej i państwowej narodu rosyjskiego. Jako instytucja społeczno-polityczna z wielowiekową historią dysponuje dużym kapitałem symbolicznym i cieszy się autorytetem społecznym, co jest wykorzystywane dla celów politycznych. // Po powrocie Władimira Putina na urząd prezydenta w 2012 roku Kreml dla wzmocnienia reżimu politycznego zaczął szeroko odwoływać się do ideologii konserwatywnej oraz promować tradycyjne wartości moralno-obyczajowe, za których strażniczkę uważa się Cerkiew. Pociągnęło to za sobą zacieśnienie stosunków pomiędzy władzą państwową i RKP oraz skutkowało większym zaangażowaniem hierarchów i struktur cerkiewnych w kwestie dotyczące polityki wewnętrznej oraz zagranicznej. Taka sytuacja naraża RKP na krytykę z powodu zbytniego upolitycznienia oraz w dłuższej perspektywie na ryzyka związane z potencjalną destabilizacją systemu władzy w Rosji.

  • Print-ISBN-13: 978-83-62936-76-2
  • Page Count: 42
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish