Late Putin. The end of growth, the end of stability Cover Image

Późny Putin. Koniec rozwoju, koniec stabilności
Late Putin. The end of growth, the end of stability

Contributor(s): Marek Menkiszak (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Governance, Economic policy, International relations/trade, Developing nations, Geopolitics
Published by: OSW Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: Vladimir Putin;Russian political system;Russian political discourse; personalised rule
Summary/Abstract: Od momentu powrotu Władimira Putina na Kreml w maju 2012 roku można zaobserwować nasilenie autorytarnego charakteru rosyjskiego systemu władzy i jego ewolucję w kierunku modelu skrajnie spersonalizowanego, który czerpie swoją legitymizację z agresywnych działań w polityce wewnętrznej i zagranicznej, eskaluje metody siłowe i coraz mocniej ingeruje w sferę polityczną, historyczną, ideologiczną, a nawet obyczajową. // Władza Putina w znacznie większym stopniu niż podczas pierwszych kadencji opiera się na legitymizacji charyzmatycznej: jest on obecnie przedstawiany nie tylko jako skuteczny przywódca, lecz także jedyny gwarant stabilności i integralności Rosji. // Po piętnastu latach rządów Putina Rosja staje wobec wyczerpania modelu gospodarczego, opartego na dochodach z surowców energetycznych, i braku nowego modelu, który mógłby zapewnić rosyjskiej gospodarce dalszy wzrost. // Putinowski system władzy zaczyna przejawiać oznaki agonii – niezdolny jest do generowania nowych projektów rozwojowych, a pogłębiającą się degradację rekompensuje eskalacją metod represyjnych i siłowych. Nie jest to jednak równoznaczne z perspektywą szybkiego krachu.

  • Print-ISBN-13: 978-83-62936-66-3
  • Page Count: 35
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish