In the shadow of history. Romanian-Moldovan relations Cover Image

W cieniu historii. Stosunki rumuńsko-mołdawskie
In the shadow of history. Romanian-Moldovan relations

Author(s): Kamil Całus
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Governance, International relations/trade, Geopolitics
Published by: OSW Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: Romania;Moldova; Romanian-Moldovan relations;national identity;Romanian policy towards Moldova;Russian-speaking minority;
Summary/Abstract: Rumunię i Mołdawię łączą bardzo silne więzy wynikające przede wszystkim z wielu lat wspólnej historii (w tym wspólnej państwowości), języka oraz dorobku kulturowego. Ta bliskość z jednej strony sprzyja budowaniu stosunków dwustronnych, z drugiej zaś stanowi dla nich także poważne obciążenie. Mołdawska państwowość oraz tożsamość budowana jest bowiem niejako w opozycji do państwowości i tożsamości rumuńskiej. Część społeczeństwa (szczególnie mniejszość rosyjskojęzyczna) obawia się bliższej współpracy z Bukaresztem, widząc w niej zagrożenie utratą niepodległości i zapowiedź zjednoczenia z zachodnim sąsiadem. Historyczny sentyment znajduje także odbicie w polityce Bukaresztu wobec Mołdawii. Oficjalnie stosunki z Kiszyniowem uważane są za szczególne, a przedstawiciele rumuńskiej klasy politycznej prześcigają się w deklaracjach pomocy i poparcia dla wschodniego sąsiada, odwołując się przy tym do wspólnoty narodowej, kulturowej i językowej. W praktyce jednak polityka Rumunii wobec Mołdawii (a co za tym idzie, także wzajemne stosunki) kształtowana jest najczęściej nie przez sentymenty, lecz przez polityczny pragmatyzm wynikający m.in. z chęci zdobycia poparcia rumuńskiego elektoratu.

  • Print-ISBN-13: 978-83-62936-65-6
  • Page Count: 69
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish