The Southern Gas Corridor. The Azerbaijani-Turkish project becomes part of the game between Russia and the EU Cover Image

Południowy Korytarz Gazowy. Azersko-turecki projekt w rozgrywce Rosji i UE
The Southern Gas Corridor. The Azerbaijani-Turkish project becomes part of the game between Russia and the EU

Author(s): Aleksandra Jarosiewicz
Subject(s): Energy and Environmental Studies, Economic policy, International relations/trade, Developing nations, Geopolitics
Published by: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: The Southern Gas Corridor;Turkey;Azerbaijan;gas pipeline; diversification of gas;
Summary/Abstract: Południowy Korytarz Gazowy to kontrolowany przez Azerbejdżan i Turcję system trzech komplementarnych projektów gazociągów znajdujących się w różnych stadiach realizacji. Kryzys w stosunkach Rosji i UE na tle Ukrainy sprawił, że Południowy Korytarz znów znalazł się w polu zainteresowania obu graczy. Bruksela upatruje w nim szansy na realną dywersyfikację dostaw gazu i sposobu na wzmocnienie pozycji wobec Rosji. Moskwa z kolei proponując Turcji i Grecji udział w projekcie gazociągu Turkish Stream zmienia energetyczną mapę regionalnych projektów, co pośrednio wpływa na projekty Korytarza. Budzi to niepokój Azerbejdżanu, który stara się manewrować pomiędzy interesami Moskwy i Brukseli. Południowy Korytarz Gazowy, mimo że kontrolowany przez Azerbejdżan, a nie przez któregokolwiek z graczy uwikłanych w kryzys, przekształca się w element geopolitycznej rywalizacji. Jego dalszy los zależeć będzie nie tylko od determinacji Baku, ale także od czynników generowanych przez zmieniający się kontekst jego realizacji.

  • Print-ISBN-13: 978-83-62936-75-5
  • Page Count: 33
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish