Projekty jądrowe w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej. Stan i perspektywy Cover Image

Projekty jądrowe w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej. Stan i perspektywy
Projekty jądrowe w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej. Stan i perspektywy

Author(s): Jakub Groszkowski, Andrzej Sadecki, Tomasz Dąborowski, Marta Szpala
Contributor(s): Mateusz Gniazdowski (Editor)
Subject(s): Energy and Environmental Studies, Economic policy, Environmental and Energy policy
Published by: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: Nuclear Energy;Central Europe;Visegrad countries;Visegrad Four;Southern European countries;Electricity;
Summary/Abstract: Energetyka jądrowa odgrywa istotną rolę w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej. Elektrownie atomowe zajmują ważne miejsce w produkcji energii elektrycznej, zwłaszcza w tych państwach, które mają bardzo niewielkie krajowe złoża surowców energetycznych (Słowacja i Węgry). Nieco mniejszą rolę pełnią w krajach, które dysponują zasobami własnego węgla lub gazu (np. Czechy, Bułgaria, Rumunia). Bez względu na to, rządy wszystkich tych państw są zainteresowane zwiększaniem udziału energetyki jądrowej w krajowej strukturze produkcji i konsumpcji energii. W regionie trwają prace nad szeregiem projektów jądrowych. Dotyczą one zarówno modernizacji istniejących elektrowni, przygotowań do realizacji nowych projektów, jak i budowy nowych reaktorów. Najdalej posunięte są prace na Słowacji, gdzie kończona jest budowa dwóch bloków jądrowych w Mochovcach. Rząd w Bratysławie rozważa ponadto budowę jednego bądź dwóch kolejnych bloków jądrowych w Jaslovskich Bohunicach. Na Węgrzech przygotowywana jest budowa nowych bloków w elektrowni Paks, w Rumunii – budowa nowych bloków elektrowni Cernavodă, a w Bułgarii nowego bloku Kozłoduj. W Czechach planowane jest rozpisanie przetargu na budowę nowych bloków jądrowych w Temelínie i Dukovanach.

  • Print-ISBN-13: 978-83-62936-62-5
  • Page Count: 80
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish