Alone in virtue. The

Samotność w cnocie. Ideologia nowoturecka w polityce zagranicznej Turcji
Alone in virtue. The "New Turkish" ideology in Turkey's foreign policy

Author(s): Szymon Ananicz
Subject(s): Governance, International relations/trade, Developing nations, Geopolitics, Politics and Identity
Published by: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: Turkey;AKP;AKP Government;the Middle East; EU-Turkey relations;Turkish foreign policy;
Summary/Abstract: W ostatnich latach Turcja szybko przemienia się z sojusznika Zachodu w coraz bardziej problematycznego partnera. Dla tureckich władz sojusz z Unią Europejską oraz w ramach NATO nie ma już charakteru wspólnoty wartości, ale traktowanej wybiórczo, chwiejnej wspólnoty interesów. Pogłębia się też polityczna alienacja Turcji na Bliskim Wschodzie. W następstwie arabskiej wiosny i procesów przez nią uruchomionych Ankara utraciła wpływy, które w poprzednich latach intensywnie budowała w tym regionie. Narastające osamotnienie Turcji na arenie międzynarodowej wynika z coraz pełniejszego podporządkowywania tureckiej polityki zagranicznej ideologii partii rządzącej, AKP. Wizja świata oferowana przez tę ideologię rozmija się z diagnozami partnerów, a cele, jakie stawia tureckiej polityce zagranicznej, są sprzeczne z ich oczekiwaniami. Dodatkowo oparcie polityki zagranicznej na ideologii odbiera jej elastyczność i dopasowywanie do bieżącej dynamiki międzynarodowej.

  • Print-ISBN-13: 978-83-62936-56-4
  • Page Count: 42
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish