The economic and financial crisis in Russia – background, symptoms and prospects for the future Cover Image

Kryzys gospodarczo-finansowy w Rosji. Uwarunkowania, przejawy, perspektywy
The economic and financial crisis in Russia – background, symptoms and prospects for the future

Contributor(s): Anna Łabuszewska (Editor)
Subject(s): National Economy, Economic policy
Published by: OSW Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: Russia;financial crisis;economic crisis; Russia’s financial market;macroeconomic indicators;
Summary/Abstract: Kryzys na rosyjskim rynku finansowym, do jakiego doszło w połowie grudnia 2014 roku, obnażył skalę narastających od kilku lat problemów gospodarczych Rosji. W ciągu minionego roku zauważalnie pogarszały się podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, spadło zaufanie obywateli do państwa i jego instytucji odpowiedzialnych za stabilność ekonomiczną, a w elitach władzy i biznesu narastało niezadowolenie z obranej przez Kreml drogi rozwoju i zaostrzała się walka o kurczące się zasoby. // Według zgodnych prognoz środowisk eksperckich i rządu, w 2015 roku Rosję czeka recesja. Przyczyn obecnego stanu rzeczy należy szukać w nałożeniu się na siebie trzech niekorzystnych trendów: wyczerpania się surowcowego modelu rozwoju gospodarki rosyjskiej w wyniku słabości strukturalnych, drastycznego spadku cen ropy naftowej w drugiej połowie 2014 roku, wreszcie wpływu zachodnich sankcji ekonomicznych. // W ciągu najbliższych kilku lat rosyjskie władze, wobec niewydolności mechanizmów systemowych, będą się uciekać do działań ad hoc – „ręcznego sterowania” państwem. W perspektywie krótkoterminowej pozwoli to na częściową neutralizację najbardziej palących problemów, jednak realizacja efektywnej strategii rozwojowej niemożliwa jest bez fundamentalnej przebudowy systemu polityczno-gospodarczego Rosji.

  • Print-ISBN-13: 978-83-62936-58-8
  • Page Count: 23
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish