Visegrad development aid in the Eastern Partnership region Cover Image

Wyszehradzka pomoc rozwojowa w obszarze Partnerstwa Wschodniego
Visegrad development aid in the Eastern Partnership region

Author(s): Zsuzsanna Végh
Subject(s): National Economy, Supranational / Global Economy, Governance, International relations/trade, Geopolitics
Published by: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: Visegrad countries (V4);EaP countries;development aid;Visegrad Four;
Summary/Abstract: Systemy międzynarodowej współpracy rozwojowej poszczególnych państw Grupy Wyszehradzkiej w większości przypadków istnieją dopiero od dekady. Poszczególne kraje V4 starają się budować swoją pozycję poprzez stopniowe zwiększanie wartości dwustronnej oficjalnej pomocy rozwojowej. Posiadane przez nie zasoby są jednak dość ograniczone i zostały dodatkowo zredukowane wskutek kryzysu finansowego i gospodarczego. Mimo to, od 2009 r. do krajów Partnerstwa Wschodniego trafia coraz większa część łącznej wartości ODA całej Grupy Wyszehradzkiej. Ponieważ systemy pomocowe poszczególnych krajów dopiero się rozwijają, a same kraje skupiają się na budowie własnej marki, jest mało prawdopodobne, by w najbliższej przyszłości były one zainteresowane stworzeniem wspólnego funduszu rozwojowego, czy to dla obszaru PW, czy też mającego ogólny charakter. Dlatego zamiast myśleć o tworzeniu nowych instytucji należałoby rozważyć zracjonalizowanie obecnej współpracy i lepsze wykorzystanie już teraz zaangażowanych zasobów.

  • Print-ISBN-13: 978-83-62936-37-3
  • Page Count: 41
  • Publication Year: 2014
  • Language: Polish