Chasing globalisation. Germany's economic relations with the BRIC countries Cover Image

W pogoni za globalizacją. Niemieckie relacje gospodarcze z krajami BRIC
Chasing globalisation. Germany's economic relations with the BRIC countries

Author(s): Konrad Popławski
Subject(s): Economy, Governance, Economic policy, International relations/trade, Developing nations, Geopolitics
Published by: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: BRIC countries;globalization / globalizacja; German export; Germany;Eurozone crisis;
Summary/Abstract: Kryzys strefy euro zmusił niemieckich eksporterów do przyspieszenia ekspansji na rynkach gospodarek wschodzących, w tym głównie Brazylii, Rosji, Indii czy Chin. Rozwój w tych krajach stał się ważnym substytutem niwelującym skutki spowolnienia gospodarczego w Europie.Aby pokazać skalę współpracy Niemiec z krajami BRIC, wystarczy przytoczyć dane dotyczące handlu Niemiec. W latach 2000–2011 udział handlu z państwami BRIC wzrósł w całej wymianie zagranicznej Niemiec z 5,5% do 13,3%. W tym samym czasie w handlu z USA dominowały tendencje przeciwne i jego udział spadł z 9,6% do 6,2%. Raport pokazuje najważniejsze tendencje we współpracy gospodarczej Niemiec z krajami BRIC oraz wyjaśnia, w jaki sposób niemieckie państwo wspiera swoje przedsiębiorstwa w prowadzeniu działalności na tych rynkach. Do zbadania tych procesów użyto przede wszystkim metody analizy ekonomicznej przepływów handlowych i kapitałowych między Niemcami a krajami BRIC, uzupełniając ją o wnioski z rozmów z niemieckimi ekspertami.W raporcie przedstawiono przede wszystkim rolę państwa w stymulowaniu procesów ekspansji przedsiębiorstw z Niemiec na rynkach BRIC. Duże znaczenie dla tych działań mają relacje polityczne, ale także odpowiednie posługiwanie się gwarancjami eksportowymi i inwestycyjnymi oraz polityką rozwojową.

  • E-ISBN-13: 978-83-62936-33-5
  • Page Count: 74
  • Publication Year: 2013
  • Language: Polish