Greater Europe. Putin's Vision of the European (Dis)integration Cover Image

Wielka Europa. Putinowska wizja (dez)integracji europejskiej
Greater Europe. Putin's Vision of the European (Dis)integration

Author(s): Marek Menkiszak
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Governance, Economic policy, International relations/trade, Developing nations, EU-Accession / EU-DEvelopment, Geopolitics
Published by: OSW Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: Vladimir Putin;Russian - the European Union relations;Russia;Eurasian Economic Union;
Summary/Abstract: Idea Wielkiej Europy: stworzenia częściowo zintegrowanej wspólnej przestrzeni obejmującej głównie Rosję i obszar UE, podnoszona przez Władimira Putina od 2001 roku, nigdy nie przybrała charakteru szczegółowego programu politycznego. Mimo iż realizowana pod hasłem budowy jednolitej Europy bez linii podziałów, idea ta miałaby prowadzić w praktyce do trwałego podziału Europy na dwa obszary geopolityczne: zachodni, obejmujący Unię Europejską, z dominującą pozycją Niemiec oraz wschodni, obejmujący tworzącą się Unię Eurazjatycką, z hegemoniczną pozycją Rosji. Rosja podejmowała w ostatnich kilkunastu latach szereg inicjatyw mających na celu realizację elementów tej idei, jednak większość z nich nie doczekała się urzeczywistnienia. W tej sytuacji należy oczekiwać, iż Rosja w swej polityce skupiać się będzie na priorytetowym projekcie integracji eurazjatyckiej, opartej na strukturach Unii Celnej / Unii Eurazjatyckiej. Natomiast realizacja projektu Wielkiej Europy zostanie odłożona do czasu, gdy, jak wierzy Moskwa, osłabiona UE będzie gotowa wyjść naprzeciw rosyjskim postulatom.

  • Print-ISBN-13: 978-83-62936-31-1
  • Page Count: 43
  • Publication Year: 2013
  • Language: Polish