Turkey and the Kurdish problem Cover Image

Turcja i węzeł kurdyjski
Turkey and the Kurdish problem

Author(s): Krzysztof Strachota
Subject(s): International relations/trade, Security and defense, Military policy, Geopolitics
Published by: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: Turkey;Kurd conflict;Middle East;Kurdish;PKK;Erdogan;
Summary/Abstract: Kwestia kurdyjska stanowi wciąż wyzwanie dla stabilności i bezpieczeństwa zarówno Turcji, jak i znacznej części Bliskiego Wschodu. Jednocześnie jednak trwające od dekady zasadnicze przewartościowania w regionie (m.in. transformacja Turcji, wojny w Iraku i Syrii) zmieniły uwarunkowania, w jakich tzw. problem kurdyjski dotychczas funkcjonował.Na fali przemian m.in. znacząco wzrosły ambicje, potencjał i możliwości działania nie tylko Turcji, ale też Kurdów. Obok ugruntowanej historycznie wzajemnej nieufności i wrogości oraz kolejnych napięć wyraźnie zarysowały się – co stanowi istotne novum – pola i gotowość do dialogu oraz efektywnej współpracy Turcji i Kurdów (przede wszystkim irackich). Sytuacja w regionie jest dynamiczna, a ujawnione w ostatnim czasie ograniczenia Turcji i Kurdów znaczne, nie można więc przesądzać przyszłego kształtu relacji. Jednak swoisty przełom w myśleniu tureckim o Kurdach i Bliskim Wschodzie, konsolidacja Kurdów i głęboki kryzys w całym regionie wskazują, że relacje w trójkącie Turcja–Kurdowie–Bliski Wschód nie powrócą do schematów funkcjonujących w XX wieku.

  • Print-ISBN-13: 978-83-62936-19-9
  • Page Count: 31
  • Publication Year: 2013
  • Language: Polish