Making the impossible possible. The prospects for visa-free movement between the EU and its eastern partners Cover Image

Niemożliwe uczynić możliwym. Perspektywy ruchu bezwizowego pomiędzy UE a wschodnimi partnerami
Making the impossible possible. The prospects for visa-free movement between the EU and its eastern partners

Author(s): Marta Jaroszewicz
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Economic policy, International relations/trade, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: OSW Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: Unia Europejska; ruch bezwizowy; Europa Wschodnia; Partnerstwo Wschodnie
Summary/Abstract: Aby zniesienie wiz w relacjach pomiędzy UE a krajami Europy Wschodniej stało się realne, należy tę kwestię „odczarować”. Przy obecnym poziomie mobilności i kontaktów międzyludzkich, biznesowych, politycznych, taki krok będzie naturalną konsekwencją trwających od lat procesów liberalizacyjnych.Ponadto abolicja wizowa nie powinna znacząco wpłynąć na zwiększenie presji migracyjnej z krajów Europy Wschodniej, a może przyczynić się do zmniejszenia kosztów obsługi rozbudowanej sieci konsularnej krajów Schengen. Zniesienie wiz przez UE może mieć ograniczony i czasowy charakter oraz pozwolić na faktyczne wprowadzenie w życie zasady warunkowości w relacjach z sąsiadami. W sensie politycznym nadanie przez UE kwestii ruchu bezwizowego kluczowego charakteru zasadniczo zmieniłoby podejście sąsiadów do Partnerstwa Wschodniego oraz stanowiłoby pomost z Partnerstwem dla Modernizacji skierowanym do Rosji.

  • Print-ISBN-13: 978-83-62936-10-6
  • Page Count: 54
  • Publication Year: 2012
  • Language: Polish
Toggle Accessibility Mode