Slovak Ethnology 1953-2002: Bibliography Cover Image

Slovenský národopis 1953-2002: Bibliografia
Slovak Ethnology 1953-2002: Bibliography

Contributor(s): Juraj Zajonc (Editor), Marianna Mészárosová (Editor), Ingrid Kostovská (Editor)
Subject(s): Cultural history, Customs / Folklore, Bibliography, Ethnohistory, Cultural Anthropology / Ethnology, Post-War period (1950 - 1989), Transformation Period (1990 - 2010)
Published by: Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
Keywords: bibliography; magazine Slovak Ethonology; 1953-2002; Folklore; social and cultural anthropology;
Summary/Abstract: Zavŕšenie polstoročia vo vydavani Slovenskeho narodopisu je udalosťou, ktora ponukla možnosť rekapitulovať uplynule desaťročia nielen v živote tohto vedeckeho periodika, ale jeho prostrednictvom aj skupiny disciplin, formujucich sa na Slovensku od narodopisu, zastrešujuceho etnografiu a folkloristiku, k dnešnej etnologii, kulturnej a socialnej antropologii. Tieto prostrednictvom Slovenskeho narodopisu prezentovali svoje poznatky, komunikovali s vedcami z inych krajin, disciplin i s verejnosťou. Možnosť spoznať širku tem, ktore boli v uplynulych paťdesiatich rokoch predmetom zaujmu tohto vedneho odboru (bez ohľadu na jeho aktualny nazov), prehľad osobnosti, ktore vstupovali prostrednictvom časopisu do vedeckej komunikacie, i kvantitativny pohľad na ich vedecku produkciu na jeho strankach prinaša tato Bibliografia. Rovnako doležitympodnetom jej vzniku bola potreba vytvoriť komplexnu pomocku, umožňujucu vyhľadavať podľa viacerych kriterii v časopise publikovane texty ako pramene udajov a poznatkov pre ďalšie badanie. Bibliografia nadvazuje na pracu Milady Kubovej Register časopisu Slovenský národopis. Ročníky I – XXV (1953–1977), ktoru publikovala ako prilohu prveho čisla Slovenskeho narodopisu v roku 1978. Ide o tematicky usporiadanu bibliografiu prvych 25 ročnikov časopisu s autorskym registrom. Podnet na vytvorenie bibliografie 50 ročnikov Slovenskeho narodopisu vyšiel približne v roku 2002 od Hany Hloškovej, vtedajšej vedeckej pracovničky Ustavu etnologie SAV, redaktorky Slovenskeho narodopisu a sučasne externej pedagogičky na Univerzite Konštantina Filozofa v Nitre.

  • E-ISBN-13: 978-80-88997-53-5
  • Page Count: 397
  • Publication Year: 2013
  • Language: Slovak
Päťdesiat ročníkov Slovenského národopisu: bilancia vedeckého časopisu

Päťdesiat ročníkov Slovenského národopisu: bilancia vedeckého časopisu
(Fifty years of Slovak ethnology: review of the scientific journal)

Hlavní a výkonní redaktori časopisu Slovenský národopis

Hlavní a výkonní redaktori časopisu Slovenský národopis
(Principal and executive editor of the magazine Slovenský národopis in 1953 - 2002)

Bibliografický súpis časopisu Slovenský národopis (1953 – 2002)

Bibliografický súpis časopisu Slovenský národopis (1953 – 2002)
(Bibliographic catalog of the magazine Slovenský národopis (1953 - 2002))

Predmetový register

Predmetový register
(Subject register)

Geografický register

Geografický register
(Geographical register)

Menný register

Menný register
(Name register)

Register autorov recenzovaných a anotovaných prác

Register autorov recenzovaných a anotovaných prác
(Register of of authors of reviews)