Experiences with Creating of Electronic Catalogue of Image-documents from Institute of Ethnology SAS Cover Image

Po prvej tisícke.. Skúsenosti z tvorby elektronického katalógu obrazových dokumentov Ústvau etnológie SAV
Experiences with Creating of Electronic Catalogue of Image-documents from Institute of Ethnology SAS

Author(s): Katarína Popelková, Juraj Zajonc
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life
Published by: Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
  • Issue Year: 56/2008
  • Issue No: 4
  • Page Range: 445 - 468
  • Page Count: 24
  • Language: Slovak