Narrative Songs about Robbers: A Contribution to the Comparison Study, Ethnological Studies, 22 Cover Image

Naratívne piesne o zbojníkoch: Príspevok k porovnávaciemu štúdiu, Etnologické štúdie, 22
Narrative Songs about Robbers: A Contribution to the Comparison Study, Ethnological Studies, 22

Author(s): Soňa Burlasová
Contributor(s): Eva Krekovičová (Editor)
Subject(s): Anthropology, Social Sciences, Customs / Folklore, Cultural Anthropology / Ethnology
Published by: Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied

  • Print-ISBN-13: 978-80-970975-4-7
  • Page Count: 118
  • Publication Year: 2015
  • Language: Slovak