GLOBALIZATION AND DEVELOPMENT. CHANCES AND CHALLENGES FOR POLAND Cover Image
 • Offer for Individuals Only 8.00 €

GLOBALIZACJA A ROZWÓJ. SZANSE I WYZWANIA DLA POLSKI
GLOBALIZATION AND DEVELOPMENT. CHANCES AND CHALLENGES FOR POLAND

Contributor(s): Galia Chimiak (Editor), Marcin Fronia (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Supranational / Global Economy, Human Geography, Political Sciences, Sociology, Socio-Economic Research
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Keywords: globalization; development
Summary/Abstract: O potrzebie poszerzenia socjologicznego dyskursu o globalizacji i rozwoju świadczy proces poszukiwania sposobów mobilizowania polskiego potencjału modernizacyjnego. Z tej perspektywy zmiany zachodzące zarówno na poziomie instytucjonalnym, jak i indywidualnym zmuszają do ponownej refleksji nad dalszym kierunkiem rozwoju społeczeństwa polskiego. Zadaniem niniejszej publikacji jest włączenie się do tej debaty. /// dr Galia Chimiak, Marcin Fronia

 • Print-ISBN-13: 978-83-7383-553-5
 • Page Count: 236
 • Publication Year: 2012
 • Language: Polish
Interdyscyplinarność w badaniach nad globalizacją i rozwojem. Z polskiej perspektywy

Interdyscyplinarność w badaniach nad globalizacją i rozwojem. Z polskiej perspektywy
(Interdisciplinary in research on globalization and development. From the Polish perspective)

 • Price: 3.00 €
Polski system współpracy na rzecz rozwoju - uwarunkowania, zakres, wyzwania

Polski system współpracy na rzecz rozwoju - uwarunkowania, zakres, wyzwania
(Polish system of cooperation for development - conditions, scope, challenges)

 • Price: 3.00 €
Solidarna Europa. Polska wobec europejskiej polityki na rzecz rozwoju

Solidarna Europa. Polska wobec europejskiej polityki na rzecz rozwoju
(Solidarity Europe. Poland towards European development policy)

 • Price: 3.00 €
Globalne stosunki ekonomiczne a teoria centrum–peryferie

Globalne stosunki ekonomiczne a teoria centrum–peryferie
(Global economic relations and the center-periphery theory)

 • Price: 3.00 €
Model „zabezpieczenia egzystencji” w badaniach i działaniach w zakresie rozwoju lokalnego w dobie globalizacji

Model „zabezpieczenia egzystencji” w badaniach i działaniach w zakresie rozwoju lokalnego w dobie globalizacji
(The model of "securing subsistence" in research and actions in the field of local development in the era of globalization)

 • Price: 3.00 €
Pomiędzy umiędzynarodowieniem i lokalnością. Glokalne strategie rozwojowe szkół wyższych w krajach nordyckich

Pomiędzy umiędzynarodowieniem i lokalnością. Glokalne strategie rozwojowe szkół wyższych w krajach nordyckich
(Between internationalization and locality. Glocal development strategies of universities in the Nordic countries)

 • Price: 3.00 €
Globalizacja a rozwój – międzysektorowa debata na temat globalnej edukacji w Polsce

Globalizacja a rozwój – międzysektorowa debata na temat globalnej edukacji w Polsce
(Globalization and development - cross-sectoral debate on global education in Poland)

 • Price: 3.00 €
Inna Polska 2030 – próba utopii realistycznej

Inna Polska 2030 – próba utopii realistycznej
(Other Poland 2030 - an attempt at realistic utopia)

 • Price: 3.00 €
Strategie organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju międzynarodowego. Socjologiczna analiza kontekstu polskiego

Strategie organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju międzynarodowego. Socjologiczna analiza kontekstu polskiego
(Strategies of non-governmental organizations acting for international development. Sociological analysis of the Polish context)

 • Price: 3.00 €