FORECASTING AND INTERNATIONAL SIMULATIONS Cover Image
  • Regular Price 8.00 €

PROGNOZOWANIE I SYMULACJA MIĘDZYNARODOWA
FORECASTING AND INTERNATIONAL SIMULATIONS

Author(s): Mirosław Sułek
Subject(s): Politics / Political Sciences, Economy, Methodology and research technology, Sociology of Politics
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Keywords: intenational symulations; Raymond Aron
Summary/Abstract: Książka jest pierwszym w Polsce zaawansowanym podręcznikiem do przedmiotu „Prognozowanie i symulacje międzynarodowe”. Stosunki międzynarodowe mogą być ujmowane ogólnie i sektorowo. Autor opowiedział się za podejściem syntetycznym. Przychylił się tym samym do znanej tezy Raymonda Arona, według której najważniejszą cechą każdego systemu międzynarodowego jest układ sił. Od pewnego czasu znaczenie analiz stosunków międzynarodowych w kategoriach stosunków sił znowu rośnie. Przytoczone metody pomiaru potęgi jednostek politycznych służą modelowaniu różnorodnych układów stosunków międzynarodowych. Głównym adresatem książki są studenci stosunków międzynarodowych, ale może się ona okazać przydatna dla studentów i wykładowców innych kierunków, zwłaszcza politologii, ekonomii i nauk wojskowych.

  • Print-ISBN-13: 978-83-7383-439-2
  • Page Count: 213
  • Publication Year: 2010
  • Language: Polish