A BEAUTIFUL EYESORE Cover Image
  • Offer for Individuals Only 9.00 €

PIĘKNE BRZYDACTWO
A BEAUTIFUL EYESORE

A PSYCHOLOGICAL STUDY OF BODY IMAGE AND ITS DISORDERS

Author(s): Katarzyna Schier
Subject(s): Social Sciences, Psychology, Individual Psychology, Psychology of Self
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Keywords: body image; disorders
Summary/Abstract: Książka Katarzyny Schier "Piękne brzydactwo" – psychologiczna problematyka obrazu ciała i jego zaburzeń to pierwsza w Polsce naukowa monografia na ten temat. Autorka odwołuje się do różnych perspektyw – kulturowej, rodzinnej i wewnątrzpsychicznej, przedstawia dane z literatury, wyniki badań empirycznych oraz studia osób (przypadków). Stawia tezę, że zaburzenia psychosomatyczne są pomostem między ciałem i psychiką. Zdaniem Katarzyny Schier „ciało jest składane w ofierze, jest poświęcane po to, aby człowiek nie konfrontował się z psychicznym bólem”; to m.in. próba ochrony w umyśle dobrego wizerunku najbliższych osób. W książce analizowane są różne sposoby modyfikacji obrazu ciała, prowadzące do tego, że Brzydactwo ma szansę stać się Piękne. Książka dr hab. Katarzyny Schier traktuje o kształtowaniu się obrazu ciała, jego zaburzeniach i sposobach modyfikacji. Jest kolejnym dziełem autorki podejmującej trudną problematykę zaburzeń psychosomatycznych. Jest książką znakomitą, przybliżającą czytelnikowi tę problematykę, między innymi także dzięki niezwykle jasnemu językowi, bogatemu w piękne metafory i wnikliwym opisom klinicznym stanowiącym ilustrację tez teoretycznych. (...) Największą jednak zaletą tej publikacji, która niewątpliwie znajdzie natychmiast rzesze wiernych czytelników nie tylko wśród profesjonalistów, jest przewijające się na jej kartach przesłanie o możliwościach zamiany „brzydkiego kaczątka” w „pięknego łabędzia”. - prof. dr hab. med. Irena Namysłowska ///  Książka jest nietypowa pod kilkoma względami i świetnie obrazuje styl pracy Autorki. Jest nietypowa i unikalna, ponieważ Autorka przedstawia dwa rodzaje dowodów empirycznych na poparcie formułowanych tez – dane z własnych badań prowadzonych zgodnie ze standardami metodologii naukowej i dane z terapii pacjentów. To połączenie jest niezwykle atrakcyjne i pokazuje, że można dla celów naukowych czerpać z różnych źródeł. - prof. dr hab. Marina Zalewska

  • Print-ISBN-13: 978-83-7383-482-8
  • Page Count: 261
  • Publication Year: 2010
  • Language: Polish