MIGRANTS’ CAREER PATHS WITHOUT BORDERS Cover Image
  • Offer for Individuals Only 9.50 €

MIGRANTÓW ŚCIEŻKI ZAWODOWE BEZ GRANIC
MIGRANTS’ CAREER PATHS WITHOUT BORDERS

Author(s): Izabela Grabowska-Lusińska
Subject(s): Social Sciences, Sociology, Family and social welfare, Economic development, Migration Studies, Globalization
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Keywords: migration; migration paths; borders
Summary/Abstract: Świat późnej nowoczesności to świat, w którym tradycyjne modele życia społecznego – wypracowane i stosowane dotychczas – się wyczerpują.   W tym kontekście warto odciąć się od tradycyjnego, linearnego myślenia  o przebiegu życia zawodowego i spojrzeć na to zjawisko z innej, nowej perspektywy: z perspektywy uwzględniającej powiązania między strukturą i podmiotowym sprawstwem (agency).  Monografia zgłębia znaczenie migracji w życiu zawodowym człowieka. Empiryczną podstawę prezentowanego tomu stanowią wyniki badań   prowadzonych przez blisko dwie dekady w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę można jednocześnie traktować jako najlepszą w polskiej dotychczasowej literaturze syntezę rozważań teoretycznych, stosowanych metod i wreszcie wyników badawczych dotyczących migracji. Migracja traktowana jest w pracy i jako zjawisko społeczne, o określonych uwarunkowaniach, przebiegu, zamierzonych i niezamierzonych konsekwencjach oraz jako zjawisko indywidualne, będącym istotnym składnikiem ludzkich losów, owych tytułowych „ścieżek zawodowych”, a nawet szerzej całych ścieżek biograficznych migrantów. (z recenzji prof. dr. hab. Marka Ziółkowskiego)

  • Print-ISBN-13: 978-83-7383-589-4
  • Page Count: 220
  • Publication Year: 2012
  • Language: Polish