THE MILITARY FORCES IN THE TIME OF PEACE, CRISIS, OR WAR Cover Image
  • Offer for Individuals Only 7.00 €

SIŁY ZBROJNE W STANIE POKOJU, KRYZYSU, WOJNY
THE MILITARY FORCES IN THE TIME OF PEACE, CRISIS, OR WAR

Author(s): Bolesław Balcerowicz
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Security and defense, Military policy
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Keywords: army; crisis; military forces; peace; war
Summary/Abstract: "Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny" to książka oferująca Czytelnikowi przede wszystkim rzetelną wiedzę o wojsku: zarówno o jego wnętrzu (organizacji, strukturach, funkcjonowaniu), jak i o miejscu oraz znaczeniu w państwie i stosunkach międzynarodowych. Punktem wyjścia do refleksji nad znaczeniem siły w rzeczywistości międzynarodowej jest przedstawienie funkcji działań sił zbrojnych w trzech stanach: pokoju, kryzysu i wojny. Tytułowy kontekst analiz i rozważań ma służyć zrozumieniu tego, że wojsko to nie tylko narzędzie wojenne, lecz także gwarant politycznego porządku, grupa społeczna o specyficznych właściwościach; to istotny instrument stabilizacji bądź destabilizacji środowiska międzynarodowego. Bolesław Balcerowicz wiele uwagi poświęca procesom i kierunkom zmian współcześnie zachodzącym w sferze wojskowości. Głównymi adresatami monografii są studenci stosunków międzynarodowych, dla których ma stanowić swoisty podręcznik przedmiotu „międzynarodowe stosunki wojskowe” i być pomocna w studiach strategicznych. Książka w swojej formule i treściach może stać się również lekturą pożyteczną dla zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa i obronności, a także polityką i stosunkami międzynarodowymi.

  • Print-ISBN-13: 978-83-7378-469-9
  • Page Count: 261
  • Publication Year: 2010
  • Language: Polish