Marketing researches Cover Image

Маркетингові дослідження
Marketing researches

Author(s): Andrey Kataev
Subject(s): Economy, Marketing / Advertising
Published by: Dialog
Keywords: Marketing;
Summary/Abstract: Результативність стратегічних і тактичних управлінських рішень безпосередньо залежить від характеру і масштабів інформації, якою во-лодіють фахівці при їх прийнятті. Поряд із інвестиціями, технологіями і людським фактором поінформованість складає основу конкурентостій-кості суб’єкта ринку. Критичний аналіз інформаційних баз даних до-зволяє ідентифікувати можливості і проблеми маркетингу, вдоскона-лювати діючі та розробляти нові, адаптивні маркетингові програми.

  • Print-ISBN-13: 978-617-7357-00-0
  • Page Count: 89
  • Publication Year: 2015
  • Language: Ukrainian