Marketing Cover Image

Маркетинг
Marketing

Author(s): Andrey Kataev
Subject(s): Economy, Marketing / Advertising
Published by: Dialog
Keywords: marketing;
Summary/Abstract: Існує точка зору (і цілком виправдано), що маркетинг – це мис-тецтво по створенню й управлінню моделями споживання товарів і послуг. Але на відміну від канонічного розуміння мистецтва, яке не передбачає монетарної складової частини, маркетинг – це не альтруї-стична діяльність підприємця. Це цілеспрямована, планомірна й об-думана з його боку діяльність щодо створення умов і форм взаємови-гідного обміну для усіх суб’єктів цього процесу. Професійна реалізація подібних взаємин має базуватися на глибокому і усебічному аналізі ринкового середовища, знанні основ поведінки споживачів і суб’єктів господарювання, розумінні трендів економічного розвитку.

  • Page Count: 291
  • Publication Year: 2016
  • Language: Ukrainian