Ideas, Revolutions, Wars. Sándor Vadász is 80 years old Cover Image

Eszmék, forradalmak, háborúk. Vadász Sándor 80 éves
Ideas, Revolutions, Wars. Sándor Vadász is 80 years old

Contributor(s): Béla Háda (Editor), Dávid Ádám Ligeti (Editor), István Majoros (Editor), Zoltán Maruzsa (Editor), Krisztina Merényi (Editor), Margit Petneházi (Editor)
Subject(s): History, Cultural history, Diplomatic history, Economic history, History of ideas, Local History / Microhistory, Military history, Political history, Social history, Ancient World, Middle Ages, Modern Age, Recent History (1900 till today), 13th to 14th Centuries, 15th Century, 16th Century, 17th Century, 18th Century, 19th Century, Pre-WW I & WW I (1900 -1919), Interwar Period (1920 - 1939), WW II and following years (1940 - 1949), Post-War period (1950 - 1989), Transformation Period (1990 - 2010), Present Times (2010 - today)
Published by: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Új-és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék
Keywords: Revolution; War; Hungary; Austro-Hungarian Monarchy; Russia; India; Iran; Pakistan; liberalism; constitution; Napoleon I; Second World War; racial theory; Budapest; János Bottyán; Paris;
Summary/Abstract: Sándor Vadász was 80 years old in 2010. His colleagues greeted him with studies. At the end of the volume there is an interview with professor Vadász about his life.

  • Print-ISBN-13: 978-963-284-146-5
  • Page Count: 574
  • Publication Year: 2010
  • Language: Russian, Hungarian
A korlátozott szuverenitástól a megosztott szuverenitásig

A korlátozott szuverenitástól a megosztott szuverenitásig
(From the Limited Sovereignty to the Shared Sovereignty)

Napóleon, Isten ostora

Napóleon, Isten ostora
(Napoleon, Scourge of God)

Korlátlan önkényuralomból a félalkotmányos rendszerbe.

Korlátlan önkényuralomból a félalkotmányos rendszerbe.
(From Unlimited Despotisme to the Half Constitutionality System)

A Szárd-Piemonti és a Nápolyi Királyság az orosz diplomáciában (1801-1815)

A Szárd-Piemonti és a Nápolyi Királyság az orosz diplomáciában (1801-1815)
(Kingdom of Piedmont-Sardinia and the Kingdom of Naples in the Russian Diplomacy (1801-1815))

Tények és gondolatok a 19-20. századi magyar társadalomfejlődés néhány jellegzetességéről

Tények és gondolatok a 19-20. századi magyar társadalomfejlődés néhány jellegzetességéről
(Facts and Ideas about some Characteristics of the Social Development in Hungary in the 19th - 20th centuries)

„Anglia elvárja, hogy mindenki megtegye kötelességét”

„Anglia elvárja, hogy mindenki megtegye kötelességét”
("England expects so that everyone can do their duty")

Miért nem szabadult fel a jobbágyság 1840-ben?

Miért nem szabadult fel a jobbágyság 1840-ben?
(Why was the Serfdom not liberated in 1840?)

Zempléni vélemények a megyei választások megreformálásáról 1831-1832

Zempléni vélemények a megyei választások megreformálásáról 1831-1832
(Opinions of Zemplen how to Reform the County Elections 1831-1832)

Belgium létrejöttének historiográfiája, 1830-1849

Belgium létrejöttének historiográfiája, 1830-1849
(Historiography about the Formation of Belgium 1830-1849)

Napóleon a HMS Bellerophon fedélzetén (1815. július 15. – 1815. augusztus 7.)

Napóleon a HMS Bellerophon fedélzetén (1815. július 15. – 1815. augusztus 7.)
(Napoleon on the Board of HMS Bellerophon (15 July 1815 - 7 August 1815))

Arthur J. Patterson és a The Magyars

Arthur J. Patterson és a The Magyars
(Arthur J. Patterson and The Magyars)

A békés egymás mellett élés politika lehetőségei a magyar-francia kapcsolatok változásain keresztül (1957-1962)

A békés egymás mellett élés politika lehetőségei a magyar-francia kapcsolatok változásain keresztül (1957-1962)
(Political Possibilities for the Paeceful Coexistence through the Changes in the Franco - Hungarian Relations (1957 -1962))

A kora-újkori „vasbirodalom”. Svédország, 1617-1721

A kora-újkori „vasbirodalom”. Svédország, 1617-1721
(Iron Empire in the Early Modern Age. Sweden, 1617-1721)

A katolikus egyház és a protestáns pátens

A katolikus egyház és a protestáns pátens
(Catholic Church and the Protestant Edict)

A birtokviszonyok hatása Magyarország gabonamérlegére a 19. század első felében

A birtokviszonyok hatása Magyarország gabonamérlegére a 19. század első felében
(The Effect of the Land Conditions on the Cereal Balance in Hungary in the First Part of the 19th Century)

India, Irán és Pakisztán regionális törekvéseinek érintkezési pontjai a 21. század első évtizedében

India, Irán és Pakisztán regionális törekvéseinek érintkezési pontjai a 21. század első évtizedében
(Meeting Points in the Regional Efforts of India, Iran and Pakistan in the First Decade of the 21th Century)

A második világháború kirobbanásáról folyó vitákhoz

A második világháború kirobbanásáról folyó vitákhoz
(To the Debate about the Outbreak of the Second World War)

Tudósok a francia forradalomban

Tudósok a francia forradalomban
(Scientists in the French Revolution)

Olaszországi vezénylések és tanulmányutak 1920 és 1936 között a Magyar Királyi Honvédség történetében

Olaszországi vezénylések és tanulmányutak 1920 és 1936 között a Magyar Királyi Honvédség történetében
(Command and Study Tour to Italy between 1920 and 1936 in the History of the Hungarian Royal Army)

A sport értékelése a római császárkor egy görög szónokának műveiben.

A sport értékelése a római császárkor egy görög szónokának műveiben.
(Evaluation of the Sports in the Works of a Greek Rhetor in the Roman Empire)

Korai fajelméletek – Kontinuitás vagy diszkontinuitás?

Korai fajelméletek – Kontinuitás vagy diszkontinuitás?
(Early Racial Theories - Continuity or Discontinuty?)

A Mátra-alja mezőgazdasága a kataszteri iratok tükrében

A Mátra-alja mezőgazdasága a kataszteri iratok tükrében
(Agriculture of Mátra low-down in the Mirror of the Cadastre Documents)

Budapest székesfőváros nyugdíjszabályzata a századfordulón

Budapest székesfőváros nyugdíjszabályzata a századfordulón
(Pension Policy of Budapest at the Turn of the Century)

Несостоявшаяся революция: от государственного социализма к мультинациональному капитализму

Несостоявшаяся революция: от государственного социализма к мультинациональному капитализму
(The Backward Revolution: from the State Socialisme to the Multinational Capitalism)

Történeti és politikai gondolatok Arz vezérezredes szellemi hagyatékában

Történeti és politikai gondolatok Arz vezérezredes szellemi hagyatékában
(Historical and Political Thoughts in the Intellectual Legacy of Colonel General Arz)

Az európai liberalizmus kialakulásáról, jellemzőiről

Az európai liberalizmus kialakulásáról, jellemzőiről
(About the Formation and the Characteristics of the Liberalism in Europe)

A szuzdali fejedelmek és a volgai bolgárok

A szuzdali fejedelmek és a volgai bolgárok
(Princes in Suzdal and the Bulgarians of Volga)

A meg nem valósult területi gyarapodás. Német-magyar diplomáciai tárgyalások Magyarország terjeszkedéséről a Keleti-Kárpátokon túl 1941-42 folyamán

A meg nem valósult területi gyarapodás. Német-magyar diplomáciai tárgyalások Magyarország terjeszkedéséről a Keleti-Kárpátokon túl 1941-42 folyamán
(Unrealized Territorial Gain. Germano-Hungarian Diplomatical Negociations about Hungarian Expansion beyond the Eastern Carpathians in 1941-1942)

A Yasukuni szentély problematikája a japán-kínai kapcsolatokban

A Yasukuni szentély problematikája a japán-kínai kapcsolatokban
(The Problem of the Yasukuni Sanctuary in the Japanese-Chinese Relations)

Egy mezőváros kézműipara a 15–16. században

Egy mezőváros kézműipara a 15–16. században
(Handicraft of a Country Town in the 15-16th Centuries)

Bottyán János leveleinek tanulságai

Bottyán János leveleinek tanulságai
(Lessons of János Bottyán's Letters)

Az 1934. február 21-i magyar-német kereskedelmi pótegyezmény

Az 1934. február 21-i magyar-német kereskedelmi pótegyezmény
(Hungaro-German Supplementary Trade Agreement of 21th February 1934)

Lavoisier Franciaország és Párizs élelmiszer fogyasztásáról

Lavoisier Franciaország és Párizs élelmiszer fogyasztásáról
(Lavoisier about Food Consumption in France and in Paris)

Berzeviczy Gergely Magyarországról, Ausztriáról és Napóleonról

Berzeviczy Gergely Magyarországról, Ausztriáról és Napóleonról
(Gergely Berzeviczy about Hungary, Austria and Napoleon)

Emlékirat és történeti valóság – Barcza György emlékiratai fényében

Emlékirat és történeti valóság – Barcza György emlékiratai fényében
(Memoir and Historicity - in the light of György Barcza's Memoirs)

A császári-királyi huszárság az 1792-1793. évi hadjáratokban

A császári-királyi huszárság az 1792-1793. évi hadjáratokban
(Imperial and Royal Hussars in the Campaigns of 1792 -1793)

Zimmerwald – Berlin – Moszkva. A Komintern létrehozása – polgárháború és világforradalom

Zimmerwald – Berlin – Moszkva. A Komintern létrehozása – polgárháború és világforradalom
(Zimmerwald - Berlin - Moscow. The Creation of the Komintern - Civil War and World Revolution)

A kiterjesztett testvériség – az Atlântida című folyóirat programjának módosulása 1919 tavaszán

A kiterjesztett testvériség – az Atlântida című folyóirat programjának módosulása 1919 tavaszán
(Extended Fraternity - the Modification in the Program of the Review Atlantida in the Spring 1919)

Az amerikai felkészülési mozgalom vázlatos története (1914–1917)

Az amerikai felkészülési mozgalom vázlatos története (1914–1917)
(History of the Preparation Movement for the First World War (1914-1917))

Austerlitz, 1805. december 2.

Austerlitz, 1805. december 2.
(Austerlitz, 2 December 1805)

Életről, pályáról

Életről, pályáról
(About Life and Career)