PARTICIPANTS - CONSUMERS - RESIDENTS. THE INHABITANTS OF WROCŁAW AND THEIR CITY FROM A SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE Cover Image
  • Offer for Individuals Only 8.00 €

UCZESTNICY – KONSUMENCI – MIESZKAŃCY. WROCŁAWIANIE I ICH MIASTO W OGLĄDZIE SOCJOLOGICZNYM
PARTICIPANTS - CONSUMERS - RESIDENTS. THE INHABITANTS OF WROCŁAW AND THEIR CITY FROM A SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE

Contributor(s): Jacek Pluta (Editor), Mateusz Błaszczyk (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Sociology, Rural and urban sociology
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Keywords: consumers; inhabitants; urban economy; urban sociogoloy
Summary/Abstract: Niniejsza książka jest pokłosiem zrealizowanego w 2014 roku projektu badawczego Wrocławska Diagnoza Społeczna. W zamyśle Autorów publikacja jest pogłębionym studium społecznej kondycji miasta Wrocław. Zawarte w tomie analizy są jednak nie tylko socjologiczną fotografią stolicy Dolnego Śląska, lecz także mają być głosem w dyskusji nad procesami społecznymi, których ramę stanowią polskie duże miasta. Tytuł książki odnosi się do prezentowanych w tomie spojrzeń na miasto i jego mieszkańców. Pierwsze z nich dotyczy miasta jako formy życia społecznego, w której uczestniczą jego użytkownicy. Perspektywa konsumentów pozwala ujmować miasto jako system zbiorowej konsumpcji, z właściwym dla niego sposobem organizacji przestrzeni oraz praktyk społecznych.W końcu miasto jest traktowane jako struktura społeczna budowana przez przestrzennie osadzone zbiorowości mieszkańców.

  • Print-ISBN-13: 978-83-7383-786-7
  • Page Count: 310
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish