Cultural Participation and Use of the City. On Cultural Capitals and Diversity of Lifestyles of City Dwellers Cover Image

Uczestnictwo w kulturze a uczestnictwo w mieście. O kapitałach kulturowych i różnorodności stylów życia mieszkańców dużego miasta
Cultural Participation and Use of the City. On Cultural Capitals and Diversity of Lifestyles of City Dwellers

Author(s): Mateusz Błaszczyk, Michał Cebula
Subject(s): Sociology
Published by: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Keywords: konsumpcja; style życia; kapitał kulturowy; przestrzeń miejska; odrodzenie miast; uczestnictwo w kulturze

Summary/Abstract: Artykuł podejmuje problem relacji między organizacją przestrzeni miejskiej a sposobami życia ujmowanymi poprzez wzory konsumpcji. W społeczeństwie konsumpcyjnym wzory te mogą być definiowane jako indywidualne strategie akumulowania kapitału kulturowego. Odgrywają one zasadniczą rolę w tworzeniu tożsamości osobistej oraz służą podtrzymywaniu i komunikowaniu statusu społecznego. Konsumpcja staje się także motorem miejskiego odrodzenia. System miejski organizuje możliwości oraz dostarcza zasoby do konsumpcji, a w rezultacie – umożliwia realizowanie określonych sposobów życia. W tym ujęciu przestrzeń miejska staje się areną rywalizacji różnych orientacji konsumpcyjnych. Rezultaty badań socjologicznych zrealizowanych we Wrocławiu ujawniły pięć ogólnych kategorii mieszkańców, wyróżnionych na podstawie intensywności i sposobów uczestniczenia w kulturze. Analizy praktyk konsumpcji czasu wolnego pozwoliły zidentyfikować pięć typów miejskich układów (przestrzeni) organizujących i umożliwiających określone formy konsumpcji. Wyniki wskazują, że sposób wytwarzania i organizowania przestrzeni miejskiej faworyzuje określone kategorie mieszkańców: tych, którzy zorientowani są na uczestnictwo w postmodernistycznych, indywidualistycznych i skomercjalizowanych formach kultury.

  • Issue Year: 220/2016
  • Issue No: 1
  • Page Range: 99-126
  • Page Count: 28
  • Language: Polish