Towards achieving gender equality in the cantons of the Federation of BiH. Rules, institutions, policies Cover Image

Ka ostvarivanju ravnopravnosti polova u kantonima Federacije BiH. Pravila, institucije, politike
Towards achieving gender equality in the cantons of the Federation of BiH. Rules, institutions, policies

Author(s): Saša Savičić
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Gender Studies, Law, Constitution, Jurisprudence, Civil Law, Human Rights and Humanitarian Law, Sociology, Social differentiation, Social Norms / Social Control
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: sex equality; gender equality; cantons; FBiH; rules; institutions; policies;
Summary/Abstract: Ravnopravnost polova je dio korpusa ljudskih prava, kako u svijetu, tako i kod nas. Ravnopravnost žena i muškaraca je ustavna kategorija. Ustavom BiH, ustavima entiteta i kantona kao i Statutom Brčko distrikta BiH zagarantovano je uživanje prava i sloboda, predviđenih ustavom ili međunarodnim sporazumima o ljudskim pravima, svim licima u BiH bez diskriminacije po bilo kojem osnovu, uklju- čujući i pol. Za efikasnije ostvarivanje pojedinih ljudskih prava donose se zakoni. BiH je u oblasti ravnopravnosti polova donijela Zakon o ravnopravnosti polova u BiH (2003) kojim se uređuje, promoviše i štiti ravnopravnost polova, garantuju jednake mogućnosti i ravnopravan tretman svih osoba bez obzira na pol, u javnoj i privatnoj sferi društva, te uređuje zaštita od diskriminacije po osnovu pola i seksualne orijentacije. Ovim zakonom se eksplicitno propisuje da su osobe muškog i ženskog pola ravnopravne i to u svim oblastima društva.

  • Print-ISBN-13: 978-9958-536-48-9
  • Page Count: 44
  • Publication Year: 2016
  • Language: Bosnian