THE ROLE OF VILLAGE HEADS IN CONTEMPORARY COUNTRYSIDE COMMUNITIES Cover Image
  • Regular Price 7.00 €

ROLA SOŁTYSÓW WE WSPÓŁCZESNYCH SPOŁECZNOŚCIACH WIEJSKICH
THE ROLE OF VILLAGE HEADS IN CONTEMPORARY COUNTRYSIDE COMMUNITIES

GENDER AS A FACTOR DIVERSIFYING SOCIAL CAPITAL

Author(s): Ilona Matysiak
Subject(s): Social Sciences, Sociology, Rural and urban sociology, Sociology of Politics
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Summary/Abstract: Autorka podejmuje problematykę roli sołtysów i sołtysek we współczesnych środowiskach wiejskich. Książka zawiera analizę mechanizmów obejmowania tej funkcji, działań i sieci współpracy sołtysów i sołtysek oraz oczekiwań społecznych wysuwanych wobec nich przez innych aktorów lokalnych. Kim są współczesne sołtyski i sołtysi i jakie przyjmują strategie działania? Jakie są przyczyny i konsekwencje wyraźnego wzrostu liczby kobiet wśród ogółu sołtysów w Polsce w ostatnich dekadach?Książka została oparta na różnorodnym, jakościowym i ilościowym materiale empirycznym, zebranym przez Autorkę. Teorie kapitału społecznego i rekrutacji politycznej stanowią ramy prezentowanych tu analiz szeroko ujętych procesów przemian, jakim podlegają wzory współpracy oraz role społeczne kobiet i mężczyzn w polskich środowiskach wiejskich.

  • Print-ISBN-13: 978-83-7383-614-3
  • Page Count: 240
  • Publication Year: 2014
  • Language: Polish