STANISŁAW OSSOWSKI IN THE SPOTLIGHT. A SUPPLEMENT TO HIS WORKS Cover Image
  • Offer for Individuals Only 9.00 €

STANISŁAW OSSOWSKI W PEŁNYM BLASKU. SUPLEMENT DO DZIEŁ
STANISŁAW OSSOWSKI IN THE SPOTLIGHT. A SUPPLEMENT TO HIS WORKS

Author(s): Stanisław Ossowski
Contributor(s): Antoni Sułek (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Sociology, Applied Sociology, Social development, Social differentiation, Social Theory, Social Norms / Social Control
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Summary/Abstract: "W kręgu Stanisława Ossowskiego” to projekt naukowy realizowany przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego celami są: dokumentacja dorobku Ossowskiego i jego środowiska, badania nad twórczością i znaczeniem tego kręgu oraz publikacja niedrukowanych pism uczonego. Stanisław Ossowski w pełnym blasku jest pierwszym tomem powstałym w ramach tego projektu. Tom jest suplementem do Dzieł Ossowskiego, wydanych w latach 1966–1970. Zawiera teksty wcześniej nieznane, niezakwalifikowane do publikacji przez redaktorów Dzieł lub niedopuszczone do druku przez cenzurę, m.in. rozprawę „Społeczne uwarunkowania postaw estetycznych w społeczeństwie kapitalistycznym” (1938–1939). W książce znalazły się również materiały, o których wydawaniu wcześniej nie myślano: rękopiśmienne szkice i inne wypowiedzi młodzieńcze, listy w sprawach naukowych i publicznych, ekspertyzy sądowe oraz sprawozdania i projekty organizacyjne; tu perłą jest listowny spór o patriotyzm między młodym Ossowskim a Bertrandem Russellem (1922), odkryty w toku pracy nad tomem. Zgromadzone teksty pomogą ujrzeć Stanisława Ossowskiego w pełnym blasku.

  • Print-ISBN-13: 978-83-7383-803-1
  • Page Count: 260
  • Publication Year: 2016
  • Language: Polish