DE NON EXISTENTIA DEI. OR ON THE NON-EXISTENCE OF GOD Cover Image
  • Offer for Individuals Only 8.75 €

DE NON EXISTENTIA DEI. CZYLI O NIEISTNIENIU BOGA
DE NON EXISTENTIA DEI. OR ON THE NON-EXISTENCE OF GOD

Author(s): Jerzy Kochan
Subject(s): Christian Theology and Religion, Philosophy, History of Philosophy, Ethics / Practical Philosophy, Theology and Religion, Religion and science , Sociology of Religion, History of Religion
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Summary/Abstract: Na bohaterów książki wybrałem Kazimierza Łyszczyńskiego, Jana Mesliera, Giulia Cesare Vaniniego, Paula Holbacha, markiza de Sade’a, Immanuela Kanta, Johanna Gottlieba Fichtego, Ludwiga Feuerbacha, Fryderyka Engelsa, Karola Marksa, Zygmunta Freuda, a także Richarda Dawkinsa, Michela Onfraya i Michaela Schmidta-Salomona. Nie przez przypadek analizuję poglądy tych właśnie postaci. Książka nie jest przy tym kompletnym przeglądem ważnych myślicieli ateistycznych. Sądzę jednak, że życzliwy czytelnik doskonale zrozumie, dlaczego te osoby stały się bohaterami moich esejów i dlaczego uznałem je za niezwykłe, a także po prostu piękne i wspaniałe. Moje dociekania mają charakter teoretyczno-historyczny. Nie brak tu więc analiz, krytyk i rozważań. Chciałem, aby unicestwiana przez wieki ateistyczna tradycja jak najgłębiej przemówiła do współczesnego czytelnika, rozkochała go wręcz w sobie, i by znalazł on w niej także możliwe źródło współczesnych odpowiedzi na aktualne pytania.

  • Print-ISBN-13: 978-83-7383-749-2
  • Page Count: 245
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish