Music of Belgrade Taverns, Salons and Clubs 1 Cover Image
  • Regular Price 20.00 €

Музика београдских кафана, салона и клубова 1
Music of Belgrade Taverns, Salons and Clubs 1

Old Tavern Songs from Scrapbook of Jovan Frajt

Author(s): Jovan Frajt
Subject(s): Music
Published by: Izdavačko preduzeće CLIO
Summary/Abstract: U prvoj svesci “Starogradske pesme” nalazi se izbor od deset najlepših i najpopularnijih starogradskih pesama između dva rata, među kojima posebno mesto zauzimaju”Kreće se lađa francuska”, “Tamo daleko” i ”Što se bore misli moje”.

  • Page Count: 38
  • Publication Year: 2014
  • Language: Serbian