Music of Belgrade Taverns, Salons and Clubs 2. Modern Plays from Collections of Jovan Frajt Cover Image
  • Offer for Individuals Only 20.00 €

Музика београдских кафана, салона и клубова 2. Модерне игре из збирки Јована Фрајта
Music of Belgrade Taverns, Salons and Clubs 2. Modern Plays from Collections of Jovan Frajt

Author(s): Jovan Frajt
Subject(s): Fine Arts / Performing Arts, Music
Published by: Izdavačko preduzeće CLIO
Summary/Abstract: Moderne igre koje između dva svetska rata osvajaju žitelje Beograda, pojavljuju se paralelno sa ulaskom džeza u muzički život ovog grada. Frajt je objavio oko sedamdeset modernih igara i to pretežno slovenskih autora. U drugoj svesci je reprezentativan izbor od 12 modernih igara sa tekstovima među kojima značajno mesto zauzimaju FrajtovaMona Vana, pesma i tango, sa tekstom Sergeja Strahova,”Tango erotikon” Leopolda Veslovskog, sa tekstom istog autora i ”Hajdemo u separe”, čarlston sa tekstom Slavka Piatonija.

  • Page Count: 60
  • Publication Year: 2014
  • Language: Serbian