National Orthodoxy Cover Image
  • Regular Price 20.00 €

Narodno Pravoslavlje
National Orthodoxy

Author(s): Dušan Bandić
Subject(s): Cultural Anthropology / Ethnology, Eastern Orthodoxy, Sociology of Religion, History of Religion
Published by: Biblioteka XX vek
Summary/Abstract: Dr Dušan Bandić (1938-2004) bio je profesor etnologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu i jedno vreme šef Katedre za nacionalnu etnologiju i antropologiju. Bavio se istraživanjem religije Srba. Objavio je oko pedeset naučnih radova i četiri knjige: Neke novije promene u životu i kulturi stanovništva okoline Beograda (Etnografski institut SANU, 1979), Tabu u tradicionalnoj kulturi Srba (Biblioteka XX vek, 1980), Carstvo zemaljsko i carstvo nebesko (Biblioteke XX vek, prvo izdanje 1990, drugo, dopunjeno izdanje 1997) i Narodna religija u sto pojmova (Nolit, prvo izdanje 1991, drugo 2004.) Dobitnik je nagrade „Tihomir Đorđević” Etnološkog društva Srbije za 1980. i Nolitove nagrade za 1991. godinu. Narodno pravoslavlje sadrži Bandićeve radove koji nisu ušli u sastav drugih njegovih knjiga, a koje je prikupila i za štampu priredila dr Lidija Radulović. Sadržaj: I deo – NARODONO PRAVOSLAVLJE : O narodnom pravoslavlju danas, Tajni život kosovskog mita, O đavolu u narodnom pravoslavlju, Verski identitet savremenih Srba,Sveti Sava kao srpski Prometej, O narodnoj religiji. II deo – IZ ISTORIJE PROUČAVANJA NARODNE RELIGIJE I FOLKLORA: Sima Trojanović kao istraživač narodne religije, Erdeljanovićev rad na proučavanju religije,Milenko Filipović kao istraživač, Narode religije Južnih Slovena. DODATAK: O izboru direktora u jednoj naučnoj ustanovi, Ispit kao ritualni čin.

  • Print-ISBN-13: 978-86-7562-079-2
  • Page Count: 172
  • Publication Year: 2010
  • Language: Serbian