Hellenic Concept of Justice Cover Image
  • Offer for Individuals Only 20.00 €

Helensko poimanje pravde
Hellenic Concept of Justice

Author(s): Željko Kaluđerović
Subject(s): Philosophy, History of Philosophy, Ethics / Practical Philosophy, Ancient Philosphy
Published by: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Summary/Abstract: Osnovna istraživačka intencija Željka Kaluđerovića u knjizi „Helensko poimanje pravde" sastojala se u tome da pokaže proces transformacije i evolucije helenskog predstavljanja pravde u filozofsko poimanje pravde. Vodeća misaona nit toga procesa u interpretacijskom predrazumevanju dobro je odabrana i tematski obezbeđena. Takvo se interpretacijsko predrazumevanje u potpunosti potvrdilo u tematskoj interpretaciji vodećih misaonih likova Helade. Ono je omogućilo da se samo središte helenskog poimanja pravde integralno transparira u rasvetljivanju celine Platonovog i Aristotelovog koncepta pravde, kao centralnih tačaka praktičke filozofije u klasičnom razdoblju razvitka helenske filozofije u celini. Željko Kaluđerović je uspeo da provede integralnu interpretaciju ta dva koncepta pravde, pokazujući ujedno zašto su pojmovi pravde, kako su oni filozofski postavljeni kod Platona i Aristotela, postali samim temeljem praktičkog iskustva zapadne civilizacije i svih njezinih potonjih institucijskih i svesno-reflektovanih oblika. Željko Kaluđerović je u knjizi „Helensko poimanje pravde" u realizaciji postavljenih i nužnih istraživačkih zadataka pokazao izuzetnu istraživačku i misaonu akribiju, kojom se kvalifikovao kao zreo istraživač na području filozofskih nauka, koji bez fundamentalnih teškoća može promišljati i istraživati najkompleksnije problemske filozofske materije. Knjiga Željka Kaluđerovića „Helensko poimanje pravde" prestavlja prvi celoviti i originalni rad na jugoistoku Evrope na problemu pravde kao kapitalnoj temi helenske praktičke filozofije.

  • Print-ISBN-13: 978-86-7543-212-8
  • Page Count: 314
  • Publication Year: 2010
  • Language: Serbian